Twee masterproeven genomineerd voor Future proef award

Twee jonge onderzoekers, Roy Münstermann en Ona-Abeni Devos Stoffels, die hun eindproef afwerkten binnen de vakgroep EcoSphere, behaalden dit jaar een nominatie voor de allereerste Future Proef Award. De Future Proef Award beloont master-eindproeven die bijdragen aan een duurzame toekomst en wordt ingericht door het Duurzaam Educatiepunt (Vlaamse Overheid, Departement Omgeving), de Vlaamse instellingen hoger onderwijs en de Stichting voor Toekomstige Generaties. Hoewel ze uiteindelijk de finale niet haalden, willen we hun onderzoek hier toch even in de kijker plaatsen. Het feit dat ze 2 van 3 interne nominaties voor UAntwerpen behaalden, toont immers duidelijk de kwaliteit van hun werk!

De masterproef van Ona onderzocht hoe bodemverdichting door het gebruik van zware landbouwmachines de waterbalans in agrarische landschappen beïnvloedt, wat leidt tot problemen zoals plasvorming en verminderde grondwateraanvulling. Haar veldexperimenten toonden aan dat gerichte bodemontharding plasvorming kan verminderen, maar benadrukt de noodzaak van verdere studies en monitoring om de effecten op de waterbalans en landbouwopbrengst te kwantificeren. De bevindingen onderstrepen het belang van multidisciplinaire samenwerking bij het aanpakken van duurzaamheidsuitdagingen in de landbouw.

De masterproef van Roy richtte zich op het bepalen van de noodzakelijke waterkwaliteit in estuaria, zoals de Schelde, gezien het ontbreken van specifieke waterkwaliteitsrichtlijnen voor dergelijke gebieden. Door het analyseren van 324 verschillende stoffen in het water, werden richtlijnen voorgesteld voor acceptabele hoeveelheden. De analyse onthulde een grote mate van heterogeniteit in de opgestelde normen. Tien prioritaire stoffen werden geïdentificeerd voor het Schelde estuarium, waaronder pesticiden, kwik en PFOS.


                              Ona-Abeni Devos Stoffels onderzocht de impact gerichte bodemontharding.