Achttiende eeuw

In het achttiende-eeuwse gedeelte experimenteren we met de nieuwe teelten en technieken die in de eeuw van de Agrarische Revolutie opgang maakten. Zo worden er aardappelen geplant en kweken we zaden op (onder meer komkommer) onder kweekstolpen om nadien uitgeplant te worden. Als indicatorplanten zoals varkensgras en heermoes ons vertellen dat de bodem te zuur aan het worden is, kunnen we kalk toedienen; een techniek die in de loop van de achttiende eeuw opgang maakte als alternatief voor het tekort aan mergel.