Tweede Wereldoorlog

‘Dig for Victory’ was een pamflet waarmee het Britse Ministerie van Landbouw ieder huishouden aanspoorde om zo veel als mogelijk de beschikbare oppervlakte te gebruiken om aan de voedselvoorziening bij te dragen in deze periode van crisis. Dit is dan ook het doel van het oorlogsgedeelte. De hoogrenderende aardappel maakte deel uit van het basisdieet en heeft daarom ook een prominent aandeel in deze oorlogstuin. In tegenstelling tot de achttiende-eeuwse variant kan indien nodig de beruchte aardappelplaag (phytophtora infestans) bestreden worden met Bordeauxse pap, een mengsel van kopersulfaat en kalk dat effectief bleek tegen meeldauw op wijngaarden en gaandeweg zijn toepassing vond in de aardappelteelt.