Les in lezen

Lezen is dé basiscompetentie bij uitstek om deel te kunnen nemen aan onze taliger wordende kennismaatschappij. Desondanks laat onderzoek een daling zien in het gemiddelde leesvaardigheidsniveau in Vlaanderen en dit zowel voor technisch als begrijpend lezen.

vlaanderen.jpeg

Het Departement Onderwijs en Vorming lanceerde daarom een oproep om het leesonderwijs in Vlaanderen te versterken. Van september 2020 tot juni 2022 liepen er 22 Lezen-op-School projecten (LoS) met als doel de leerachterstand om te buigen door in te zetten op leesbevorderende initiatieven waarbij scholen, bibliotheken en andere actoren betrokken kunnen zijn. Het was echter onduidelijk welke diversiteit aan praktijken er op dat moment bestonden; welke van deze praktijken effectief waren; in welke mate deze beantwoordden aan de wetenschappelijke kennis ter zake en wat scholen nodig hebben om die effectieve praktijken toe te passen.

Dit project beoogde een wetenschappelijke analyse van de Lezen-op-School-projecten (LoS), gestoeld op wetenschappelijke kennis over effectief leesonderwijs. Op basis hiervan ontwikkelden we vervolgens een praktijkgerichte inspiratiegids. We kunnen dus drie onderzoekslijnen formuleren:

  1. Uitvoering van een systematische meta-review van effectief leesonderwijs in het basis- en secundair onderwijs;
  2. Verticale en horizontale analyse van de Lezen-op-School projecten;   
  3. Ontwikkeling van een praktijkrelevante inspiratiegids.