De inspiratiegids Les in lezen bundelt 16 inspiratiefiches. Je kan deze inspiratiegids van voren naar achteren lezen, maar je kan er net zo goed de vragen uitpikken die jou het meest interessant lijken. 

Elke fiche:

  • vertrekt vanuit een kernvraag over lezen en leesonderwijs. Vaak houdt die vraag verband met een misverstand over leesonderwijs.
  • formuleert een antwoord op die vraag, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek.
  • geeft aan wat de wetenschappelijke inzichten kunnen betekenen voor je klaspraktijk, via bondige tips of meer uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

Achter het brede begrip ‘leesvaardigheid’ gaan verschillende deelvaardigheden en componenten schuil. Denk bijvoorbeeld aan het vaak gemaakte onderscheid tussen technisch en begrijpend lezen. 

Daarom maakt de gids gebruik van labels. Zo zie je meteen welke component van leesvaardigheid de vraag precies behandelt, en kan je vragen over één bepaalde component makkelijk selecteren. 

De extra bronnen vermelden we voor wie dieper in het onderwerp duiken wil.