Het lijkt bijna onnodig om het immense belang van lezen te onderstrepen. Goed kunnen lezen én begrijpen wat je leest, is broodnodig: om goed te kunnen leren enerzijds, om simpelweg te kunnen functioneren in deze complexe, talige kennismaatschappij anderzijds.

Onderwijs kan het verschil maken voor het leesbegrip van kinderen en jongeren. Al vanaf de kleuterleeftijd kunnen leesinterventies latere leesproblemen voorkomen, maar ook in het secundair onderwijs liggen er kansen om de leesvaardigheid van jongeren te stimuleren en te verbeteren.

Deze gids draagt die brede visie uit. Hij bestaat uit 16 inspiratiefiches waarmee we een steentje willen bijdragen aan effectief leesonderwijs. Deze gids is geen handvat waarmee je als school je volledige leesbeleid kan uittekenen of kritisch evalueren. Wél ruimt de gids misverstanden over effectief leesonderwijs uit de weg, en biedt hij inspiratie voor effectieve leesinterventies voor alle onderwijsniveaus.