Guazzi_website2.jpg

Giancarlo Guazzi studeerde in 1956 af aan de Universiteit van Parma en begon daar zijn opleiding neurologie onder supervisie van Prof. G. Macchi. 

Hij verkreeg in 1958 een beurs waardoor hij kon starten in het laboratorium voor neuropathologie van het Instituut Born-Bunge (toen nog de Born-Bunge Stichting, BBF) onder leiding van Dr. Ludo van Bogaert. 

Al snel was hij onmisbaar in het laboratorium: 

  • hij werd de schakel tussen Dr. L. van Bogaert en de laboratoriumtechnici.
  • neurologen kregen een inleiding neuropathologie 
  • er ontstond een nauwe samenwerking met verschillende Italiaanse universiteiten
  • neuropathologen uit Europa en Zuid-Amerika volgden hun opleiding of werkten samen met Dr. L. van Bogaert en Dr. GC Guazzi.

Hij maakte snel carrière bij IBB:

  • assistent in 1960
  • ‘chef de travaux’ in 1962 
  • directeur in 1965.

Hij had een holistische benadering van de neuropathologie zoals blijkt uit zijn groot aantal publicaties over diverse ziekten waaronder metabole, inflammatoire, neurodegeneratieve en tumorale aandoeningen. Zijn belangrijkste bijdragen zijn te vinden in de ‘Travaux de Bunge’ waarin de door de BBF gepubliceerde artikelen zijn gebundeld.

Onder zijn bevlogen leiding groeide het instituut:

  • samen met Prof. M. Degroodt-Lasseel droeg hij bij tot de oprichting en de ontwikkeling van het laboratorium voor elektronenmicroscopie in de BBF. 
  • het laboratorium voor histochemie en neuromusculaire pathologie werd onder impuls van Prof. A. Lowenthal opgericht 
  • de neuropathologielabo’s werden verder uitgebouwd.

In 1968 keerde GC Guazzi terug naar Italië: eerst als klinisch neuroloog aan de Universiteit van Napels en later aan de Universiteit van Siena als directeur van het Instituut voor neurologische wetenschappen en professor in de neurologie.