Waarom?

In 2019 werd bijna 45% van de gerapporteerde tekenbeten op Tekennet.be opgelopen in de tuin. Daarnaast is er een toename in het aantal besmettingen met door teken overgedragen ziektes, zoals de ziekte van Lyme. Hoewel de kans op besmetting eerder klein is, kunnen de gevolgen voor de gezondheid groot zijn. Teek a Break maakt deel uit van een Europees project, NorthTick. NorthTick wil oplossingen formuleren voor het stijgend aantal infecties door tekenbeten, en dit citizen science project is een essentieel stap in het onderzoek.

Wat?

Wij willen met dit onderzoek in kaart brengen in welke tuinen teken voorkomen, welke soorten teken er voorkomen en in welk levensstadium ze zich bevinden, of deze teken ziektes dragen en waarom teken in bepaalde tuinen wel, en in andere tuinen niet voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting of het beheer van je tuin, huisdieren, het voorkomen van wilde zoogdieren en vogels en de afstand tot een natuurgebied of park. Uiteraard willen we ook de interesse voor wetenschap en natuur algemeen, en de kennis over teken in het bijzonder, vergroten bij het brede publiek.

Hoe?

We roepen de hulp in van vrijwilligers in heel Vlaanderen: wordt wetenschapper in eigen tuin en neem deel aan ons citizen science project. Zo kunnen we een schat aan gegevens verzamelen over teken in tuinen. We willen graag dat je in je tuin teken gaat vangen, door te ‘vlaggen’. Hoe dit juist in zijn werk gaat kan je terugvinden bij ‘Deelnemen’. Je wordt ook gevraagd om gegevens over je tuin en de gevangen teken door te geven. Indien je teken gevangen hebt, vragen we je deze op te sturen naar ons labo. Wij gaan na in welk levensstadium de teken zich bevinden en tot welke soort ze behoren. Nadien wordt een deel van de teken opgestuurd naar gespecialiseerde onderzoekers in Nederland, waar onderzocht wordt of de teken ziektekiemen dragen. Met al deze gegevens proberen we te achterhalen waarom er in sommige tuinen meer teken zitten dan in anderen. Zo kunnen we voor Vlaanderen voorspellen in welke types van tuinen we veel teken van bepaalde soorten en levensstadia verwachten.