Info-teek

Hieronder vind je de belangrijkste kenmerken van teken, zodat je over de nodige info beschikt voor een succesvolle deelname.  In de 'video-teek' krijg je aan de hand van foto's en video's een beter beeld van teken. Test met de quiz of jij teken kan herkennen! ​

  • De meest voorkomende soort in België is de schapenteek (Ixodes ricinus)
  • De levenscyclus van de teek bestaat uit 4 levensstadia: ei, larve, nimf, adult (mannelijk/vrouwelijk)
  • Larven hebben 6 poten, nimfen en volwassen teken 8 poten 

  • In zijaanzicht zijn ongevoedde teken plat, in bovenaanzicht rond/ovaal
zij -en bovenaanzicht
  • Teken zijn parasieten: ze hebben bloedmaaltijden nodig van een gastheer om naar een volgend levensstadium te ontwikkelen
  • De belangrijkste gastheren van de schapenteek zijn vogels, knaagdieren en grote zoogdieren (reeën)  
  • De schapenteek komt vooral voor in lage begroeiing en tussen dode bladeren

  • ​Teken zijn het hele jaar door aanwezig, maar ze zijn vooral actief in maart-juni en september-oktober


Hieronder vind je de belangrijkste kenmerken om teken te onderscheiden van spinnen en insecten. 


Teek

Spin

Insect

Aantal poten

8 (larve 6)

8

6

Aantal lichaamsdelen

1

2

3