Deelnemende onderwijssystemen

Vlaanderen bevindt zich in een steeds groter wordend gezelschap voor TIMSS. Om geheel correct te zijn, moeten we spreken over onderwijssystemen in plaats van landen. Een land kan immers uit verschillende onderwijssystemen bestaan. Onderwijssystemen zoals Vlaanderen, Engeland en Noord-Ierland, die als stichtende leden van de IEA participeerden aan de eerste dataverzameling, worden nog steeds beschouwd als afzonderlijke landen binnen de studie.

Een onderwijssysteem kan ervoor kiezen deel te nemen aan de toetsing van leerlingen in het vierde jaar van hun formele scholing, de toetsing van leerlingen in het achtste jaar van hun formele scholing of om deel te nemen aan de toetsing van beide doelpopulaties.