Doel

TIMSS of Trends in International Mathematics and Science Study is een internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek dat vierjaarlijks de leeruitkomsten voor wiskunde en wetenschappen in verschillende landen vaststelt en analyseert. TIMSS werd in 1995 opgestart door de IEA of International Association for the Evaluation of Educational Achievement, en kent dus reeds een lange traditie.

Het uitgangspunt van dit grootschalig onderzoek is tweedelig. Allereerst tracht het de prestaties van leerlingen in kaart te brengen en vergelijkingen te maken tussen de deelnemende landen overheen de wereld. Daarnaast biedt het cyclisch karakter van TIMSS de mogelijkheid tot het trends overheen de tijd te identificeren. De wetenschappelijke evidentie verzameld binnen het TIMSS-onderzoek biedt inzichten die relevant zijn voor beslissingen op vlak van onderwijsbeleid.

Meer informatie over het opzet en de doelstellingen van TIMSS is terug te vinden op de website van IEA en de website van het internationaal onderzoekscentrum (Engelstalig).