Doelpopulatie

TIMSS bevraagt twee doelpopulaties, namelijk leerlingen uit het vierde en het achtste jaar van hun formele scholing en dit ongeacht hun leeftijd. Deze werkwijze maakt dat leerlingen die vertraagd of versneld zijn in hun schoolloopbaan eveneens deel uitmaken van de TIMSS-populatie. Vertaald naar de Vlaamse onderwijscontext komt dit neer op de leerlingen van het vierde jaar lager onderwijs en het tweede jaar secundair onderwijs. Vlaanderen doet de laatste cycli enkel mee aan de toetsing in het vierde leerjaar.