Steunpunt Goederenstromen 2007-2011

Het Steunpuntenprogramma werd in 2001 opgestart om het beleid van de Vlaamse overheid wetenschappelijk te ondersteunen, zodat er snel en proactief kon worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. In plaats van een fragmentarische, projectmatige aanpak gaat het Programma voor een thematische aanpak met een structurele financiering. Op 15 december 2006 keurde de Vlaamse regering de beheersovereenkomsten met een nieuwe generatie steunpunten goed. Op 27 april 2007 ondertekende huidig Vlaams Minister-President Kris Peeters de beheersovereenkomst die de start betekende van het Steunpunt Goederenstromen. Vanaf 2009 werd het Steunpunt Goederenstromen functioneel gecoördineerd door de Vlaamse Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits.

Het Steunpunt Goederenstromen was één van de twee onafhankelijke sporen binnen het Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken (MOVE & GO) zelf één van de 14 Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek die de Vlaamse overheid financierde. De tweede generatie liep van 2007 tot eind 2011. Het Steunpunt Goederenstromen was gehuisvest op het departement voor Transport en Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen.

Chronologisch overzicht publicaties 2007-2011