Indicatorenboek Duurzaam Goederenvervoer

Met de jaarlijkse publicatie van een Indicatorenboek Duurzaam Goederenvervoer speelt het Spoor Goederenstromen in op het motto 'Meten = Weten', waarbij de belangrijkste indicatoren bruikbaar voor het monitoren van beleideffecten, gekwantificeerd en wetenschappeijk geïnterpreteerd en geëvalueerd worden. Uit de verschillende onderzoeksthema's worden de belangrijkste indicatoren gefilterd. Daarbij wordt eveneens gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de indicator en de invloed van de externe omgeving. Met het Indicatorenboek Duurzaam Goederenvervoer wil het Spoor Goederenstromen een instrument bieden dat toelaat de realisatie over de tijd heen van de verschillende beleidsdoelstellingen te volgen. Op die manier krijgt men inzicht in de voortgang van het beleid, over waar het goed en minder  goed gaat, en voor welke aspecten bijsturing nodig is. Het Indicatorenboek moet een evoluerend- of groeidocument worden.

Met het Indicatorenboek Duurzaam Goederenvervoer wil het Steunpunt Goederenstromen de politieke overheid een instrument aanreiken waarmee de publieke opinie geïnformeerd kan worden over de wijze waarop de beleidsdoelstellingen al dan niet worden gerealiseerd, en via welk tijdspad. Het maakt tegelijkertijd de burger ook alert voor een goederenvervoerbeleid dat multifunctioneel is, een beleid dat naast het economisch belang ook rekening houdt met de leefomgeving en het leefmilieu. Tot slot zal deze jaarlijkse publicatie niet alleen een referentieboek worden, maar tevens voor alle betrokken academici en politici een prikkel vormen om het elk jaar nog beter te doen.

Indicatorenboek 2007

Indicatorenboek 2008

Indicatorenboek 2009

Indicatorenboek 2010-2011

Indicatorenboek 2012