Beleidspapers

Op vraag van de functioneel bevoegde Vlaamse minister of op suggestie van de coördinator zullen over bepaalde thema’s adviezen geformuleerd worden onder de vorm van een beleidspaper. Die adviezen zullen gebaseerd zijn op de kennis van de aan het Spoor Goederenstromen verbonden academici en op nieuwe kennis uit de verschillende onderzoeksthema’s. Het is de bedoeling om met deze beleidspapers wetenschappelijk ondersteunde adviezen te formuleren.

2011

Beleidsondersteunende paper
"Voor- en nadelen en logistieke effecten van milieuzones. Kansen in Vlaanderen?"

Beleidsondersteunende paper
"Noden van de Vlaamse logistieke sector"

Beleidsondersteunende paper
"Kunnen fietskoeriers een rol spelen in de Vlaamse logistieke sector?"

Beleidsondersteunende paper
"Uitdagingen voor de toekomst van de binnenvaartsector - Een wetenschappelijke beoordeling van de gevolgen van mogelijke strategieën en economische ontwikkelingen tot 2030"

Beleidsondersteunende paper
"Kilometerheffing in Vlaanderen - De impact op havenconcurrentie en logistiek"

2010

Beleidsondersteunende paper
"Impactmeting van transportinvesteringen op de economie: technieken en eerte impact-observaties"

Beleidsondersteunende paper
"Effectiviteit van maatregelen voor optimalisering van wegencapaciteit"

Beleidsondersteunende paper
Roadmap Groene Logistiek
"Aanzet om te komen tot een Flanders Logistics' Roadmap Groene Logistiek"


Beleidsondersteunende paper
"Introductie en versterking van Motorways of the Sea voor Vlaanderen"

Beleidsondersteunende paper
"Overzicht en evolutie kansrijke procesinnovaties in logistiek voor de Vlaamse context"

2009

Beleidsondersteunende paper
"Design of an autonomous loading & unloading inland barge. A concept for container transport on the Albert canal"

     
Piek - Innovatieve en stille dagrandbeleveringen
Artikels 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

VVSG 14-5-2009 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

VVSG 3-9-2009 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

Overzichtsdocument PIEK voor steden en gemeenten
 

Beleidsondersteunende paper
"Tactische studie E313 - doorrekening toekomstscenario's en goederentransport (2008)"

Beleidsondersteunende paper
"Capaciteitsbenutting in goederenvervoer"

Beleidsondersteunende paper
"Zeehavens en Maritiem Transport: Cruciale schakels voor maritiem succes"

2008

Beleidsondersteunende paper
"Knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie"

Beleidsondersteunende paper
"Flanders Port Area WG2 Onderzoek en Innovatie"

Beleidsondersteunende paper
"Small River Barges. Innovatief concept voor het gebruik van de kleine vaarwegen"

Beleidsondersteunende paper
"Optimalisering openingstijden zeehaventerminals"