Organisatiestructuur

Het steunpunt verricht beleidsondersteunend onderzoek in het beleidsdomein ‘Mobiliteit en Openbare Werken’. Het is opgebouwd rond een aantal onderzoekthema’s.

Deze thema’s worden telkens vanuit drie invalshoeken bestudeerd:

  • transport
  • duurzaamheid
  • innovatie

Bepaalde beleidsvragen zijn specifiek gericht op één van deze thema’s en insteken, maar voor een aantal beleidsvragen dient onderzoek en expertise uit meerdere thema’s te worden aangewend. Een goede coördinatie en samenwerking zijn daarom noodzakelijk. Daarom wordt gekozen voor onderstaande organisatiestructuur.

Klik om te vergroten:

Organisatiestructuur