“Meeste studenten voelen zich verbonden met stad Antwerpen”

Meer dan 4000 Antwerpse studenten namen deel aan het Grote Antwerpse Studentenonderzoek, een initiatief van UAntwerpen en GATE15. “Antwerpen is duidelijk een bruisende studentenstad”, weet prof. Peter Van Aelst. “Veel studenten voelen zich echt verbonden met de stad. Maar er zijn ook enkele verbeterpunten, zoals het openbaar vervoer.”

De stad Antwerpen telt meer dan 50 000 studenten in het hoger onderwijs. Dat zijn er meer dan in de ‘traditionele’ studentenstad Leuven. In het kader van het Grote Antwerpse Studentenonderzoek werden die studenten via een online enquête en via diepte-interviews bevraagd naar hun mening over die atypische studentenstad Antwerpen. Voor dit grootschalige onderzoek werkten UAntwerpen en GATE15 samen. Dertien Erasmusstudenten voerden het onderzoek uit, onder begeleiding van prof. Peter Van Aelst en dr. Jonas Wood (UAntwerpen). 

4041 studenten namen uiteindelijk deel. Zij zijn ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn Hogeschool, Thomas More Hogeschool of Hogere Zeevaartschool. Het onderzoek levert een schat aan waardevolle informatie op, waarmee GATE15 en het Antwerpse kabinet van onderwijs nu aan de slag gaan.

Een wandeling doorheen de resultaten:

 • 62% van de studenten kiest voor Antwerpen omdat de gewenste studierichting er aangeboden wordt. Dat ze in de Antwerpse regio wonen is voor 50% een reden om voor de Scheldestad te kiezen.
   
 • De gemiddelde Antwerpse student geeft 40 euro per week uit. Bij kotstudenten ligt dat hoger.
   
 • 90% van de Antwerpse studenten geeft aan een of meer keer per week te studeren. 55% doet dat bijna elke dag. 49% kwam er afgelopen winter niet toe wekelijks te sporten. 55% zegt ook tijd te spenderen aan een (studenten)job.
   
 • Zeven op tien studenten zegt dat Antwerpen een bruisend studentenleven heeft. 68% is ook tevreden over het fuifaanbod. Ook geeft zeven op tien studenten aan minstens één keer in de afgelopen maand te hebben deelgenomen aan een culturele activiteit.
   
 • Het onderzoek legt twee verbeterpunten bloot op ontspanningsvlak: studenten zijn wat minder enthousiast over studentikoze activiteiten overdag. Een meer structureel probleem is de prijs van het uitgangsleven: 43% geeft aan ontevreden te zijn. Buitenlandse studenten klagen er minder over, maar Vlaamse studenten lijken eerder de andere, ‘goedkopere’ studentensteden als referentie te gebruiken.
   
 • 70% van de studenten geeft aan zich vlot te kunnen verplaatsen in Antwerpen. Slechts 16% laat weten zich niet vlot te kunnen verplaatsen.

 

Welke middelen gebruik je wel eens om je te verplaatsen van je huis of kot naar de campus waar je les hebt?


Welke middelen gebruik je wel eens om je te verplaatsen in de stad of tussen campussen? 

 • De Antwerpse student is een frequente, maar ontevreden gebruiker van het openbaar vervoer. De meest voorkomende klachten kaarten de beperkte stiptheid en/of drukte op trams en bussen aan.
   
 • Twee op drie studenten die zich wel eens met de fiets verplaatst, voelt zich als fietser onveilig in het verkeer. 52% van de bevraagde studenten is te vinden voor een autoluw stadscentrum.
   
 • Slechts zelden doet een Antwerpse student beroep op een deelsysteem voor fiets of brommer. Voor 9% van de verplaatsingen tussen woonplaats en campus en voor 15% van de verplaatsingen in de stad of tussen campussen doen studenten een beroep op een deelsysteem.
   
 • Een op vijf studenten voelt zich onveilig in Antwerpen. Dat onveiligheidsgevoel uit zich voornamelijk ‘s avonds in de centrumwijken van de stad. Vrouwelijke studenten, die sterk oververtegenwoordigd zijn in dit onderzoek, voelen zich vaker onveiliger dan hun mannelijke collega’s.
   
 • 52% van de Antwerpse studenten vindt de etnisch-culturele diversiteit in Antwerpen een meerwaarde. Slechts één op zes staat (eerder) negatief ten aanzien van de etnisch-culturele diversiteit.
   
 • 43% van de ondervraagde studenten zegt dat er een gebrek is aan goede eetgelegenheden.
   
 • 48% van de studenten voelt zich sterk tot heel sterk verbonden met de stad Antwerpen. Als de student langer schoolloopt in Antwerpen voelt die zich ook sterker verbonden met de stad.
   
 • De helft van de Antwerpse studenten wil graag in Antwerpen blijven of komen wonen (51%), terwijl één derde van de studenten dit niet graag wil. Ook hier geldt dat wie langer in Antwerpen studeert, zich enthousiaster bindt aan de stad.