Onze koepelverenigingen Unifac (voor de Stadscampus) en ASK-Stuwer (voor Campus Drie Eiken, Groenenborger en Middelheim) coördineren de samenwerking tussen de verschillende faculteitskringen, informeren de studenten over het reilen en zeilen op de campus en organiseren tal van activiteiten als onthaalactiviteiten voor startende studenten, cantussen, fuiven, quizzen, cultuurweek Calamartes, galabals, cocktailparty’s, een go-cart race en veel meer! 

Bovendien zorgen de koepelverenigingen er, samen met de Studentenraad, voor dat de studentenverenigingen vertegenwoordigd zijn in verschillende organen bij de universiteit en de Stad Antwerpen.

Studentenverenigingen aan Campus Drie Eiken, Groenenborger en Middelheim


 • Aescualapia - Geneeskunde
 • Biomedica - Biomedische wetenschappen
 • Campinaria - home- en kotstudenten
 • Demetris – Bio-ingenieurs
 • Diefka - Diergeneeskunde
 • EMSA - European Medical Students' Association Antwerpen vzw
 • Fabiant - Biologie
 • Hera - Voor vrouwen door vrouwen
 • Ingenium - Toegepaste Ingenieurswetenschappen
 • K.D.A. - Chemie en biochemie
 • Kinesia - Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • UFKA - Farmaceutische wetenschappen
 • WINAK - Wiskunde, Informatica en Natuurkunde

Studentenverenigingen aan de Stadscampus

 • Abundantia - club voor Duvelliefhebbers onder Antwerpse studenten
 • AIESEC - buitenlandse stages en vrijwilligerswerk
 • AntwerpMUN - Model United Nations is een authentieke simulatie van specifieke comités van de Verenigde Naties
 • Capitant -  studenten informeren over de financiële markten en bedrijfsleven
 • Conservatio - voor studenten met een liefde voor kunst en erfgoed
 • De Chips - voor Antwerpse kotstudenten
 • ELSA - European Law Students Association (Rechten)
 • IMBIT - Handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • Klio - Geschiedenis   
 • Lingua - Taal- en letterkunde & Wijbegeerte 
 • Modulor - Ontwerpwetenschappen
 • Nordkempus - voor studenten uit de Kempen
 • Prisma - de club van de solidaire studenten
 • PSW - Politieke en sociale wetenschappen
 • Socio-economica - Sociaal-Economische Wetenschappen
 • Sofia - Rechten
 • Translatio- Toegepaste Taalkunde
 • Wikings-NSK - Toegepaste economische wetenschappen