Studentenraad

UAntwerpen probeert alle beslissingen te nemen in samenspraak met studenten. Dat gebeurt door het systeem van de studentenvertegenwoordiging waarin de centrale Studentenraad de draaischijf is.

Aan elke faculteit is deze studentenvertegenwoordiging van groot belang. De universiteit kan de studenten namelijk pas onderwijs van het hoogste niveau aanbieden, wanneer ze de feedback krijgt over de verschillende opleidingsonderdelen, de structuur van het curriculum, de organisatie van de faculteit, de centrale diensten et cetera. De inspraak van studenten in de beslissingen die genomen worden, zorgt ervoor dat de universiteit nooit het perspectief van de studenten uit het oog verliest.

Aan UAntwerpen zijn meer dan 150 verkozen studentenvertegenwoordigers actief, die de stem van onze 21.000 studenten laten horen in meer dan 100 raden, commissies en werkgroepen binnen UAntwerpen. Naast de Studentenraad, die universiteitsbreed werkt, zijn er ook heel wat studenten actief op facultair of opleidingsniveau.

Ook op stedelijk niveau zijn we actief binnen de organisaties Associatie Studentenraad Antwerpen (ASRA), het Antwerps Studentenoverleg (ASO) en Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA). Op Vlaams niveau zijn we vertegenwoordigd in de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en op Europees niveau werken we mee aan Young Universities for the Future of Europe (YUFE).

Ondersteuning

Studentenvertegenwoordigers kunnen beroep doen op de studentenparticipatiecoach Eva Gregoir van het departement Studentenvoorzieningen voor allerlei ondersteuning.

Je kan haar contacteren via e-mail: eva.gregoir@uantwerpen.be