Studentenraad

Welkom bij de Studentenraad

De Studentenraad vormt de draaischijf van de vertegenwoordiging van studenten in beslissings- en adviesorganen: de Raad van Bestuur, het Bestuurscollege, de Stuvoraad, de faculteitsraden, de Onderwijsraad, de opleidings- en onderwijscommissies, de CIKO-cel en de departementsraden.

De Studentenraad zorgt ervoor dat de stem van de student gehoord wordt aan de Universiteit Antwerpen

Alle opleidingen, faculteiten en geledingen van de universiteit worden vertegenwoordigd in de Studentenraad, waardoor een breed gedragen standpunt kan worden ingenomen. Deze vertegenwoordigers zitten geregeld samen om te overleggen en te vergaderen en zorgen er zo voor dat de stem van de studenten aan UAntwerpen wordt meegenomen.

Verder werkt de Studentenraad er ook aan om de studentenparticipatie binnen de UAntwerpen te verbeteren en wil hij ook ondersteuning bieden aan de studentenvertegenwoordigers binnen elke faculteit en opleiding.

Deze raad zorgt er eveneens voor dat de belangen van de UAntwerpen-studenten op hogere niveaus worden verdedigd door vertegenwoordigers te sturen naar de Associatie Studentenraad Antwerpen (ASRA), het Antwerps Studentenoverleg (ASO), de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)

Op internationaal niveau werken we ook mee aan de YUFE-alliantie: Young Universities for the Future of Europe.