Stuververkiezingen 2020-2021

De resultaten zijn bekend! 

Tussen 1 en 8 mei brachten maar liefst zo'n 3246 studenten hun stem uit voor de verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers! Dat komt neer op 19% van de UAntwerpen-studenten. Wil jij weten wie in 2020-2021 jou zal vertegenwoordigen? Kom het hier te weten! Een uitgebreid rapport van de kiesuitslag vind je hier

De kandidaten kunnen hun aantal verworven stemmen opvragen bij het Bureau van de Studentenraad via een mail naar studentenraad.participatie@uantwerpen.be . 

Ben je een van de 172 gelukkigen? Dan mag je binnenkort een mail van ons verwachten met meer informatie over de Studentenraad, hoe we jou kunnen ondersteunen en welke rechten je hebt als stuver. Alvast veel succes gewenst aan de toekomstige studentenvertegenwoordigers!

Heb je de verkiezingen gemist of ben je niet verkozen? Geen nood! Vanaf augustus kan je je opnieuw kandidaat stellen voor een van de mandaten die tijdens de verkiezingen niet werden ingevuld. Houd onze website en je mailbox dus zeker in de gaten! 

Stem op jouw vertegenwoordiger! 

De afgelopen weken stelden maar liefst 234 studenten zich kandidaat voor een mandaat van studentenvertegenwoordiger aan de UAntwerpen! Deze studenten dienden kandidaturen in voor 172 van de mandaten binnen de faculteiten of op universiteitsbreed niveau. Nu is het aan jou! Tussen 1 en 8 mei (16u!) kan jij je stem uitbrengen voor de student die jou zal vertegenwoordigen in allerlei raden en commissies.

Hoe kan je je stem uitbrengen?

Hiervoor ontving je op 1 mei een stemmail op je UAntwerpen-mailadres.

Je kan ook stemmen door naar de melding 'STUVER20' op Blackboard te gaan. Deze is te vinden onder het klok icoontje na het klikken op je naam rechtsboven. Als je hierop klikt, zal je automatisch op het stemformulier terechtkomen. In het stemformulier zal je ook de motivaties kunnen lezen van de kandidaten. Zo kan je geïnformeerd een stem uitbrengen! De motivaties zijn ook terug te vinden op onze website.

Ben je benieuwd wie voor jouw opleiding of faculteit opkomt als vertegenwoordiger? Bekijk het dan hieronder!

Kieslijst Stuververkiezingen 2020

Door te klikken op de afbeelding vind je alle mandaten waarvoor een stemming zal plaatsvinden. Deze studenten hebben jouw stem nodig!

Stuverlijst 2020-2021

Door hierboven te klikken op Stuverlijst 2020-2021 vind je de studentenvertegenwoordigers van volgend academiejaar die al automatisch verkozen werden.

 

Universiteitsbrede verkiezingen

Niet zeker hoe je aan studentenvertegenwoordiging moet beginnen of hoe je verkozen geraakt? Hier zijn een paar links die je verder kunnen helpen:

  • Deze interactieve presentatie geeft kort en krachtig onze structuur en mandaten weer. Klik op de mandaten die je aanspreken om er meer over te leren!
  • Het stuverboekje geeft je uitgebreide informatie over de verschillende mandaten, onze werking en structuur, en hoe je aan de verkiezingen begint.
  • De mandatenlijst met alle beschikbare mandaten voor het academiejaar 2020-2021.

Wil je daarnaast geregeld updates ontvangen en weten waar jouw studentenvertegenwoordigers mee bezig zijn? Like dan onze Facebookpagina!

Verkiezingstraject

Kandidaatstelling (online formulier)        zaterdag 4 april - maandag 27 april 2020

Stemming (online)                                  vrijdag 1 mei - vrijdag 8 mei 2020

Bekendmaking kiesresultaten (online)   zondag 10 mei 2020

Kandidaatstellingsformulier

Ben je klaar voor een toekomst als studentenvertegenwoordiger? Klik dan hier om het kandidaatstellingsformulier in te vullen! Ben je nog niet zeker welk mandaat je zou willen opnemen of ben je nog niet op de hoogte van ons verkiezingsreglement? Scroll dan nog maar even door! 

 

Hoe worden de mandaten toegekend?

In principe worden de mandaten toegekend, te beginnen met de student die het hoogst aantal stemmen haalde en zo verder tot alle mandaten ingevuld zijn.

Indien er evenveel of minder kandidaten zijn dan het aantal in te vullen mandaten, zijn de mandaten automatisch toegewezen en vindt voor deze mandaten geen stemming plaats

Indien er een ex aequo opduikt, bij het ontbreken van genderevenwicht in de betreffende geleding, wordt de kandidaat van het benodigde geslacht verkozen. Indien er een ex aequo opduikt, zonder het ontbreken van genderevenwicht in de betreffende geleding, krijgt de Algemene Vergadering van de Studentenraad de bevoegdheid het mandaat toe te kennen aan een van deze kandidaten op basis van de motivatie.

Om een ruimere vertegenwoordiging te hebben, mogen studenten niet meerdere al dan niet stemgerechtigde mandaten opnemen binnen de Studentenraad, tenzij bij gebrek aan kandidaten.
Indien een kandidaat zich voor een of meerdere van deze mandaten heeft gekandideerd en voor een van deze mandaten de enige kandidaat was, dan wordt het mandaat waarvoor geen tegenkandidaat was automatisch toegewezen. Deze kandidaat wordt niet opgenomen in de stemming. Wanneer de kandidaat voor meerdere mandaten geen tegenkandidaat heeft, bepaalt de kandidaat zelf welk mandaat hij/zij opneemt. Indien meerdere kandidaten hetzelfde mandaat kiezen, dan trachten zij in onderling overleg te bepalen wie welk mandaat opneemt. Indien zij niet tot consensus kunnen komen, beslist de Algemene Vergadering hierover. 
De kandidaten met het hoogst gewogen aantal stemmen voor een bepaald mandaat worden automatisch verkozen. In het geval dat een kandidaat verkozen wordt voor meerdere mandaten waarvoor er minstens een tegenkandidaat is, dan wordt het mandaat met het hoogste gewogen aantal stemmen toegekend. Indien deze kandidaat een even hoog gewogen aantal stemmen heeft behaald voor deze mandaten, dan kiest hij/zij zelf welk mandaat hij/zij opneemt. Het mandaat dat niet wordt opgenomen, wordt toegewezen aan de kandidaat met het tweede hoogste gewogen aantal stemmen voor dat mandaat.

Eind juni wordt de aanwezigheidsgraad van alle studentenvertegenwoordigers bekeken. Diegenen die zich opnieuw kandidaat stelden, maar niet de verplichte 66% aanwezigheid behaalden, worden alsnog geschrapt van de studentenvertegenwoordigingslijsten voor het daaropvolgende academiejaar.

Vragen?

Heb je vragen over deze verkiezingen? Contacteer dan even het bureau van de Studentenraad (studentenraad@uantwerpen.be) of studentencoach Tinne Nijs (tinne.nijs@uantwerpen.be).

Studenten die een klacht hebben over de organisatie van de verkiezingen of over de uitslag, contacteren dr. Koenraad Keignaert, departementshoofd Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten aan de UAntwerpen (koenraad.keignaert@uantwerpen.be).

Zit je met vragen omtrent mandaten?
Je kan voor meer informatie terecht bij de huidige mandaathouders (bekijk hiervoor zeker het stuveroverzicht van 2019-2020), het bureau van de Studentenraad (studentenraad@uantwerpen.be) of jouw Facultaire Studentenvertegenwoordiger. Zij kunnen u indien nodig ook verder doorverwijzen.