De studentenraad is de stem van de studenten aan de Universiteit Antwerpen en verdedigt de belangen van alle studenten. Zij staan in voor de goede organisatie van de studentenverkiezingen en voor de organisatie van de studentenvertegenwoordiging aan de universiteit. Veel studenten denken bij studentenvertegenwoordiging direct aan het aankaarten van onbetaalbare of onleesbare cursussen, slechte lokalen, onmogelijke examenroosters enzovoort. Als jij dat ook dacht, heb je helemaal gelijk!

Algemene Vergadering

Op de Algemene Vergadering van de Studentenraad worden voornamelijk thema's besproken die elke student aangaat, onafhankelijk van opleiding of faculteit, bijvoorbeeld de studentenvoorzieningen van de universiteit, (bv. de eetgelegenheden, bibliotheken, feestinfrastructuur) maar ook het onderwijs, bv. de implementering van het nieuwe decreet en het centraal beleid rond blended learning, grensoverschrijdend gedrag, en het Onderwijs en Examenreglement. Let wel, de meeste van deze dossiers kennen een looptijd van enkele jaren.


Vergaderdata 2023-2024

AV1: 4 oktober 2023

AV2: 8 november 2023

AV3: 6 december 2023

AV4: 14 februari 2024

AV5: 13 maart 2024

AV6: 17 april 2024

AV7: 8 mei 2024

AV8: 28 juni 2024