Communicatievaardigheden en conflictoplossing

Conflictafhandeling buiten de rechtbank

Micro-credential

Krijg inzicht in interpersoonlijke communicatie en ontwikkel je onderhandelings- en bemiddelingsvaardigheden om duurzame relaties te onderhouden, win-winoplossingen te vinden en kostelijke juridische geschillen te vermijden.

Wat?

In zijn professionele loopbaan onderhandelt iedereen dagdagelijks, vaak zonder zich daarvan bewust te zijn. Telkens als jij iets van een ander wilt (of die ander wil iets van jou) maak je de keuze – bewust of onbewust – om toe te geven, je eigen wil door te drukken of een tussenoplossing te zoeken. Dat is onderhandelen

Wanneer een onderhandelde oplossing niet mogelijk blijkt en het conflict escaleert, zijn er nog tal van alternatieven voor een juridische procedure.

  • Een geschil vermijden kan veel geld besparen: zelf tot een onderhandelde oplossing komen of via alternatieve conflictafhandeling een oplossing bereiken, lijkt dan ook voor iedereen ooit wel eens van pas te komen.
  • Een rechterlijke procedure neemt veel tijd in beslag. Wanneer tijd van belang is, kan een buitengerechtelijke geschiloplossing gunstiger zijn.
  • Een oplossing ontstaan in buitengerechtelijke geschiloplossing wordt vaak meer gedragen door alle partijen gezien zij hierin meer inspraak hebben.
  • Goede interpersoonlijke communicatie vermijd heel wat conflicten op de werkvloer.
  • Leidinggevenden leren om bemiddelend op te treden en werknemers leren om op constructieve wijze van mening te verschillen, kunnen een enorme meerwaarde zijn binnen een onderneming.
  • Er is een toenemende vraag van het werkveld naar training van soft skills.

Voor wie?

  • Brede doelgroep: Iedereen komt in situaties waarbij onderhandelings- en communicatievaardigheden een enorme meerwaarde zijn voor alle betrokken partijen. Wanneer het conflict escaleert en er een geschil ontstaat, is het aangewezen om goed op de hoogte te zijn van de alternatieven die bestaan om het geschil buiten de rechtbank af te handelen.
  • Werkveld: Leidinggevenden, human-resources-verantwoordelijken, commerciële vertegenwoordigers, verantwoordelijken onthaal- of klantendienst, debiteurenbeheer, onderwijs, juridische beroepsbeoefenaars (gerechtsdeurwaarders, advocaten, magistraten, notarissen), gerechtsdeskundigen, cijferberoepen …
  • Alle sectoren waarin een duurzame relatie noodzakelijk is door de samenwerkingsverplichtingen tussen de betrokken spelers: bouwgeschillen, geschillen inzake informaticacontracten, intellectuele eigendomsgeschilen ...