Opleiding

Micro-credential: Communicatievaardigheden en conflictoplossing

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer verwerft inzicht in sociologische, antropologische en psychologische modellen met betrekking tot conflict en (interculturele) communicatie. De deelnemer is in staat om gesprekstechnieken toe te passen die de communicatie in geval van conflict kunnen faciliteren.

2. De deelnemer kan het concept "bemiddeling" / "mediation" karakteriseren en situeren in tijd en ruimte. De deelnemer kan de verschillen met andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting aangeven.

3. De deelnemer kan de wettelijke regeling inzake arbitrage, bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen zoals opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek interpreteren en toepassen. De deelnemer kan het leerstuk van de vaststellingsovereenkomst toepassen op de overeenkomsten die worden gesloten in het raam van een ADR-procedure.

4. De deelnemer kan de uitgangspunten en basisbegrippen van het principieel of integratief onderhandelen bespreken en kan deze toepassen op een casus. De deelnemer verwerft inzicht in andere onderhandelingsmodellen.

5. De deelnemer kan de verschillende fases waarin een bemiddeling verloopt, toelichten en kan de houding, de basistechnieken en de rol van een bemiddelaar tijdens een bemiddeling bespreken en analyseren.

Praktisch

Je sluit aan bij de werkstudenten die ‘s avonds college volgen.