Auditoefening tijdens de master cultuurmanagement

Voor de managementopleidingsonderdelen werk je aan een overkoepelende opdracht: de auditoefening. In groepjes voer je voor een culturele instelling of een creatief bedrijf een doorlichting uit. Zes lesweken lang werk je intensief aan deze praktijkopdracht. Nadien presenteer je met je team je conclusies en aanbevelingen op het vlak van bedrijfsstrategie, marketingaanpak, human resources en financieel management.

Het type van creatieve bedrijven varieert per academiejaar. Zo voerden onze studenten in 2019 audits uit voor culturele centra. In het voorjaar van 2020 werken we voor de auditoefening samen met organisaties uit de Vlaamse filmsector. Concreet zijn dat: Film Fest Gent, Cinema Nova, Anima, JEF, Cartoons Cinema en Cinema Lumière Brugge.

Oud-student Simon Bequoye (2014): "Dankzij de audit-opdracht bij een culturele organisatie konden we zelf in groep de theorie vertalen naar de praktijk, wat ons meteen verwerking en inzichten opleverde."

foto's