Inschrijven

Micro-credential: Algemene didactiek en Klasmanagement

Toelating en inschrijving

Toelatingsvoorwaarden

Masterdiploma of daaraan gelijkgesteld.

Procedure

Je schrijft in via de website van het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO)

Je schrijft je in met een diplomacontract.

Studiegeld

Het studiegeld bedraagt 374 euro. Dit is de som van een vast bedrag van 290 euro en 14 euro per opgenomen studiepunt.

Studentenaccount en -kaart

Je krijgt toegang tot al onze faciliteiten voor studenten: wifi op de campus, studentenportaal en online leeromgeving, studentenmailbox, bibliotheek, studielandschappen, cursusdiensten ...