Het studiecontract dat je kiest op het moment van je inschrijving hangt af van het doel dat je wenst te bereiken en op welke manier je je studies wil doorlopen: Wil je een diploma behalen of wil je enkel deelnemen aan afzonderlijke opleidingsonderdelen? Wil je de lessen bijwonen of wens je enkel aan de examens deel te nemen?

Diplomacontract

Een diplomacontract sluit je af als je een diploma voor een opleiding wil behalen. Bij een diplomacontract volg je de lessen en neem je deel aan de examens.

Ook een getuigschrift (bv. van een schakel- of voorbereidingsprogramma, of een postgraduaat) of een doctoraatsdiploma behalen, gebeurt via een diplomacontract.

Om je te kunnen inschrijven voor een opleiding via diplomacontract moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor die opleiding.

Een diplomacontract kan je niet combineren met een examencontract-diploma voor dezelfde opleiding.

Na de start van het academiejaar kan je niet meer wijzigen van een diplomacontract naar een examencontract-diploma voor dezelfde opleiding.

Creditcontract

Bij een creditcontract ben je niet ingeschreven voor een opleiding, maar voor één of meer afzonderlijke opleidingsonderdelen. Aangezien je niet voor een opleiding bent ingeschreven, zal je via een creditcontract geen diploma behalen (en kan er, indien van toepassing, ook geen compensatie van tekorten plaatsvinden). Het doel van het creditcontract is het behalen van creditbewijzen. Hiervoor volg je de lessen en leg je examens af van de opgenomen opleidingsonderdelen.

Indien opleidingsonderdelen voortbouwen op andere opleidingsonderdelen kunnen er volgtijdelijkheidsvoorwaarden van toepassing zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je een bepaald opleidingsonderdeel enkel kan volgen indien je geslaagd bent voor een ander specifiek opleidingsonderdeel. Vraag hierover meer informatie bij de faculteit.

Om je via creditcontract voor een opleidingsonderdeel te kunnen inschrijven, moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (op vlak van taal en diploma) van de opleiding waartoe dat opleidingsonderdeel behoort. Bijvoorbeeld: Je wilt een opleidingsonderdeel uit de bachelor biologie volgen? Dan moet je een diploma secundair onderwijs kunnen voorleggen.

Voor elke inschrijving met een creditcontract is een toelating van de faculteit noodzakelijk.  Deze toelating moet door de faculteit in het studentenadministratiesysteem SisA voorzien worden.

Opgelet, na het inschrijven in een creditcontract ben je gebonden aan de opleidingsonderdelen die in de toelating worden vermeld en kan je deze niet wijzigen. Je kan ook niet uitschrijven voor een creditcontract.

Een creditcontract kan je niet combineren met een examencontract-credit voor opleidingsonderdelen uit dezelfde opleiding.

Na de start van het academiejaar kan je niet meer wijzigen van een creditcontract naar een examencontract-creditbewijs.

Examencontract

Bij een examencontract ben je enkel ingeschreven voor de examens. Je neemt dus niet deel aan de onderwijsactiviteiten (ook niet via afstandonderwijs) en ontvangt geen studentenkaart. Verder is er geen ondersteuning door de universiteit voor studenten die ingeschreven zijn via een examencontract. Deze studenten krijgen enkel toegang tot de voorziene elektronische platformen.

De examens, evaluaties en beoordelingen bij een examencontract omvatten dezelfde leerstof en voorwaarden als in het regulier onderwijs. Om te weten welke leerstof je per opleidingsonderdeel moet beheersen en welke voorwaarden van toepassing zijn, raadpleeg je in de eerste plaats de online cursusinformatie van de verschillende opleidingsonderdelen.

Er zijn twee mogelijke examencontracten:

  • examencontract-diploma: voor het behalen van een diploma voor een opleiding
  • examencontract-creditbewijs: voor het behalen van creditbewijzen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen

Om je via examencontract-diploma of een examencontract-creditbewijs te kunnen inschrijven, moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (op vlak van taal en diploma) van de betrokken opleiding.
Ook is voor elke inschrijving met een examencontract de toelating van de faculteit noodzakelijk én moet je beschikken over voldoende leerkrediet.  Zonder leerkrediet kan je nooit inschrijven voor een examencontract.
De toelating moet door de faculteit in het studentenadministratiesysteem SisA voorzien worden.

Voor bepaalde opleidingsonderdelen (zoals practica en werkcolleges) is het volgen van de lessen wel vereist. Bijgevolg kan je nooit via examencontract inschrijven voor deze opleidingsonderdelen. Een bijkomende inschrijving via een creditcontract is dan noodzakelijk.

Opgelet, na het inschrijven in een examencontract ben je gebonden aan de opleidingsonderdelen die in de toelating worden vermeld en kan je deze niet wijzigen. Je kan ook niet uitschrijven voor een examencontract.

Een diplomacontract kan je niet combineren met een examencontract-diploma voor dezelfde opleiding.  Een creditcontract kan je niet combineren met een examencontract-credit voor opleidingsonderdelen van dezelfde opleiding.

Na de start van het academiejaar kan je niet meer wijzigen van een examencontract-diploma naar een diplomacontract voor dezelfde opleiding of van een examencontract-creditbewijs naar een creditcontract.

Je hebt geen recht op Vlaams opleidingsverlof met een examencontract.