Erfgoed: tools voor herbestemming en restauratie van gebouwd erfgoed

Erfgoed: tools voor herbestemming en restauratie van gebouwd erfgoed

Micro-credential

Stevige fundamenten voor hedendaags en toekomstig erfgoedbeheer en -beleid. Een gedurfde en ambitieuze reeks van micro-credentials in dit domein.

Wat?

Sinds de 21ste eeuw wordt het concept erfgoed/patrimoine/heritage ook bewust gebruikt voor het aanduiden voor ontwikkelingsdomeinen in de wereld van onder meer musea, verzamelaars, archieven, bibliotheken en volkscultuur. Het brede erfgoedconcept omvat vandaag dus zowel materieel (roerend én onroerend) als immaterieel erfgoed. Tegelijkertijd zijn de methodes voor analyse, borging en waardering van ons erfgoed op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier sterk doorontwikkeld. Deze dubbele evolutie maakt een herziening en verbreding van de vaardigheden, inzichten en attitudes van wie in de volgende dertig tot veertig jaar een rol zal opnemen in dit nieuwe brede veld absoluut noodzakelijk.

Met het aanbod van verschillende micro-credentials gefocust op verschillende aspecten van erfgoed wordt een relevant onderwijskundig antwoord geboden op de evoluties in het globale erfgoedveld en wordt de maatstaf gezet voor het erfgoedveld van de toekomst.

In deze micro-credential worden bouwmaterialen onderzocht die vaak gebruikt zijn in historische gebouwen, zoals hout en andere organische materialen, baksteen en keramiek, natuursteen, metalen, glas, beton, mortel en metselwerk. Specifiek wordt ingegaan op:

  • Grondstoffen (oorsprong en chemische aard (elementair), micro- en macroscopische structuur)
  • Productiemethodes (met nadruk op historische methodes)
  • Eigenschappen en degradatiemechanismen
  • Toepassingen in het gebouwde erfgoed

Deelname aan de excursie en practicum is verplicht. Bijkomende plaatsbezoeken en stadswandelingen vinden plaats tijdens de contactmomenten.

Deze micro-credential ‘Erfgoed: tools voor herbestemming en restauratie van gebouwd erfgoed’ kan worden aangevuld met de micro-credential ‘Heritage: Monuments, Landscapes and Sustainability: Evolving Frames’.  

Voor wie?

Deze micro-credential richt zich specifiek tot architecten en bouwondernemers die actief zijn in de restauratie en herbestemming.