Inschrijven

Micro-credential: Erfgoed: tools voor herbestemming en restauratie van gebouwd erfgoed

Toelating en inschrijving

Toelatingsvoorwaarden

De cursussen worden gegeven op academisch masterniveau, dus in principe zijn deelnemers in het bezit van een bachelordiploma (academisch of professioneel).

Mits toestemming kunnen ook andere deelnemers worden toegelaten op basis van een gemotiveerd verzoek.

Procedure

Je hebt toelating van de faculteit nodig om je in te schrijven voor een micro-credential.

Je schrijft je in met een diplomacontract.

Studiegeld

Het studiegeld bedraagt 580 euro. Dit is de som van een vast bedrag van 400 euro en 20 euro per opgenomen studiepunt.

Studentenaccount en -kaart

Je krijgt toegang tot al onze faciliteiten voor studenten: wifi op de campus, studentenportaal en online leeromgeving, studentenmailbox, bibliotheek, studielandschappen, cursusdiensten ...