Opleiding

Micro-credential: Inleiding tot het Jodendom

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer kan kernbegrippen van het Jodendom en Joodse geschiedenis interpreteren die bepalend zijn voor de Joodse identiteit.

2. De deelnemer herkent de wisselwerking tussen de voortdurende aanpassing en de zorg om het behoud van het 'eigene' als rode draad in de Joodse geschiedenis.

3. De deelnemer heeft inzicht in de diachronische en synchronische variaties van de relatie tussen de Joodse traditie en de wijsbegeerte.

4. De deelnemer verwerft een historisch en thematisch overzicht van de belangrijkste tendensen en figuren binnen de Joodse wijsbegeerte.

Praktische informatie

De lessen vinden plaats op de Stadscampus. De lessen “Inleiding tot de Joodse cultuur” gaan door op woensdagen van 16.00 tot 18.00 uur. Voor werkstudenten kunnen de opnames van de hoorcolleges beschikbaar worden gesteld via videolink op Blackboard. Voor opdrachten in groep is een individuele vervangingsopdracht mogelijk. De lessen “Jodendom en filosofie” vinden plaats op woensdagen van 20.00 tot 22.00 uur. Voor werkstudenten worden geen specifieke faciliteiten voorzien.

Evaluatie

  • Inleiding tot de Joodse cultuur: Mondeling met schriftelijke voorbereiding (gesloten boek) + permanente evaluatie op basis van opdrachten en medewerking tijdens de contactmomenten. 
  • Jodendom en filosofie: Mondeling met schriftelijke voorbereiding + permanente evaluatie op basis van medewerking tijdens contactmomenten.