Kerncompetenties van de master

Ontwerper

1. De master kan een ruimtelijk interieurontwerpvraagstuk formuleren vanuit een complexe en onvoorspelbare context en binnen een interdisciplinair kader.

2. De master kan door zelfstandige en zelfkritische reflectie over ontwerpmatig onderzoek en door onderbouwing van alle gekozen stappen in het ontwerpproces, de rol van kritische onderzoeker binnen het internationale vakgebied Interieurarchitectuur opnemen.

3. De master kan op gespecialiseerd niveau in een ontwerpstrategie innovatieve, ethische en duurzame aspecten en concepten omzetten in interieur- en objectontwerpen en deze ontwerpen kenmerken met de eigen signatuur als ruimte-expert.

Onderzoeker

4. De master kan binnen het gehele domein van de Interieurarchitectuur opportuniteiten voor onderzoek detecteren, autonoom een onderzoeksvoorstel ontwerpen op basis van een zelfstandig gekozen onderwerp en onderzoeksmethode en kan dit onderzoek (zelf)kritisch uitvoeren.

5. De master levert door het voeren van zelfstandig ontwerpmatig onderzoek een innovatieve bijdrage aan de maatschappij en aan de nationale en internationale uitbouw van de expertise in de interieurarchitectuur.

6. De master bezit een attitude van levenslang leren.

Mediator

7. De master kan, met een bijzondere kennis en aandacht voor de beleving en het welbevinden van de gebruiker van de ruimte, tot de verbeelding sprekende ontwerpoplossingen, objecten en concepten bedenken, en hierbij een onderscheid maken in de verschillende schalen en contexten.

8. De master kan zich kritisch opstellen tegenover de culturele, sociaal-maatschappelijke en economische realiteit en kan werk en opvattingen toetsen aan peers en non-peers en aan nationale en internationale tendensen en ontwikkelingen.

Ondernemer

9. De master is een waardevolle partner in het bouwproces doordat die ontwerpleiderschap kan opnemen, multi- en interdisciplinair kan werken, professioneel kan communiceren.

Ambassadeur

10. De master kan zich een gefundeerde mening vormen over de eigenheid en het potentieel van de interieurarchitectuur-discipline en kan daarover communiceren met leken en specialisten in binnen- en buitenland.

11. De master is een allround professionele specialist in de interieurarchitectuurdiscipline en beheerst de vaardigheden om een vervolgstudie en/of doctoraatstraject in binnen- of buitenland aan te vatten.