Hoe ziet je bachelor eruit?

Soms heb je het gevoel dat een gebouw leeft. Dat het karakter heeft en sfeer uitstraalt. Dat het misschien zelfs je stemming kleurt... Het werkterrein van de interieurarchitect is de architecturale binnenruimte

Theorie en praktijk gaan hand in hand

In de bacheloropleiding interieurarchitectuur ligt de focus op je ontwerpcompetenties en word je vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden en middelen voor onderzoek. De opleiding is modulair opgebouwd rond drie leerlijnen: ‘Ontwerpmatig onderzoek’, ‘Interieurtheorie’ en ‘Communicatie’. Een module duurt meestal zes weken en sluit af met een ‘toonmoment’. Dit toonmoment kan bijvoorbeeld een maquette, een werkstuk of een presentatie zijn. Twee keer per academiejaar zijn er theoretische examens. 

Met het modulesysteem bouwen we je competenties geleidelijk aan op:

  • je verkent de sleutelrelaties tussen Mens, Object en Ruimte
  • je onderzoekt de fenomenen die vorm en inhoud geven aan interieurarchitectuur
  • je peilt naar het multidisciplinaire karakter van de interieurarchitect en zijn relatie met het werkveld

Ontdek enkele studentenprojecten

Als ontwerper moet je je kunnen inleven in de eindgebruiker