Side header image

Studieprogramma van de opleiding huisartsgeneeskunde

Studenten die met deze opleiding zijn gestart voor academiejaar 2018-2019 volgen verder het programma van 120 studiepunten (uitdovend).

Studenten die met deze opleiding starten vanaf academiejaar 2018-2019 volgen het programma van 180 studiepunten.