Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 10 en 11 april 2018 bezocht het peerreviewteam de opleiding en besliste om haar beslissing uit te stellen. Na grondige bespreking van het ontwikkelingsplan besloot ze alsnog onvoldoende garanties te hebben om het vertrouwen te bevestigen. Daarom koos ze ervoor haar beslissing voor één jaar uit te stellen. Na de peerreview na uitstel van beslissing, op 23 april 2019, besloot het peerreviewteam in consensus het vertrouwen te bevestigen in de master-na-masteropleiding in de klinische biologie.

De master-na-masteropleiding in de klinische biologie wordt gedragen door excellente studenten, nauw betrokken alumni en toegankelijke docenten met heel veel praktijkervaring.

De opleiding heeft een vruchtbaar verbetertraject doorlopen, waarbij de opleiding werk heeft gemaakt van de organisatie en de governance van de opleiding, de communicatie met alle betrokkenen – studenten, docenten, stagemeesters - heeft versterkt en een grote stap heeft gezet wat betreft formaliseren, documenteren en structureren van de opleiding en haar stuurgroep.

Naast de verbeterpunten die de opleiding grondig ter harte genomen heeft, kan ze trots zijn op de hoge inhoudelijke kwaliteit van het aangeboden onderwijs. Daarnaast is het praktijk-georiënteerde karakter van de opleiding een grote troef, net als het gewaardeerde casusgebaseerd onderwijs. Het nieuwe curriculum kan op veel vertrouwen rekenen en als de opleiding er in slaagt de vooruitgang die ze in gang heeft gezet, door te zetten, kan de opleiding sterke resultaten neerzetten.

De stuurgroep is zich er van bewust dat de recent geleverde inspanningen een momentum hebben gecreëerd om kritisch te blijven kijken naar de structuur en organisatie van de opleiding.

Lees het volledige, publieke rapport (pdf - 500kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.