Master-na-master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

Master-na-master verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

​Je opleiding

De uitoefening van de geneeskunde zonder tussenkomst van de sociale en/of private verzekeringen is volledig ondenkbaar geworden. In alle private en sociale verzekeringsinstellingen zijn geneesheren werkzaam die moeten waken over het correct toepassen van de verzekeringsregels en -wetgevingen. Deze geneesheren moeten beschikken over een specifieke medicosociale en medicolegale deskundigheid voor het evalueren van menselijke schade.

In de masteropleiding verzekeringsgeneeskunde en medische expertise ga je uitvoerig in op het begrippenkader rond menselijke schade. Je bestudeert daarbij de evaluatie van menselijke schade in sociale en private verzekeringsstelsels. Ook mogelijke preventie- en herstelmogelijkheden worden belicht en ten slotte komt de schadeloosstelling aan bod.

Door de grote aandacht voor zelfstandig leren, met beperking van het aantal contacturen, behoren werkende artsen tot het doelpubliek van deze opleiding. De opleiding is zo opgevat dat de professionele activiteiten en het opleidingsproces elkaar wederzijds bevorderen.

De interuniversitaire opleiding is de enige masteropleiding tot verzekeringsarts in Vlaanderen. De studenten volgen les aan de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de KU Leuven.

De masteropleiding is een onderdeel van de erkenningsvoorwaarden als geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise.

Je toekomst

De opleiding stelt je in staat om op zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze je opdrachten uit te voeren als onafhankelijk gerechtelijk expert of als verzekeringsgeneeskundige binnen de sociale verzekering en de private verzekering. Als master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise kan je bovendien een specifieke bijdrage leveren aan de verdere kennisontwikkeling en het beleid binnen je werkingsdomein.