Jobmogelijkheden

Als afgestudeerde verzekeringsarts ben je dé specialist in evaluatie van menselijke schade in al haar aspecten (gevolgen van ziekte en ongeval, psychofysieke schade, handicap, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid). Je kunt een evaluatie zelfstandig uitvoeren als sociaal verzekeringsarts, raadsgeneesheer en/of gerechtsdeskundige. Je kunt de rechtspraak interpreteren en toepassen. Je kunt kennis hanteren en toepassen rond revalidatie en rond de sociale en professionele reclassering van personen met beperkingen ten gevolge van ziekte en ongeval.

Concreet bereidt de opleiding je voor op onder meer de volgende beroepen en functies:

  • in de sociale verzekering als adviserend geneesheer van een ziekenfonds, geneesheer-inspecteur van het RIZIV, raadsgeneesheer van overheidsinstellingen en uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid
  • in de private verzekering als raadsgeneesheer
  • als geneesheer-deskundige voor de rechtbank
  • als bijstandsgeneesheer van patiënten