Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?


Heb je er al eens bij stilgestaan hoe een gebouw tot stand komt? Ooit hebben allerlei mensen de eerste ontwerpschetsen van dat gebouw op papier gezet. En één van hen was misschien een interieurarchitect.

Een interieurarchitect is een professionele ontwerper die zowel over creatieve als technische vaardigheden beschikt. Zijn werkterrein is de architecturale binnenruimte. De interieurarchitect geeft onze leefomgeving vorm en kleur en maakt ze leefbaar. Hij zoekt hiervoor inspiratie in kunst en wetenschap, in architectuur en design, in technologie en geschiedenis. Zo plaatst hij de mens in een habitat die zowel functioneel als sfeervol is. Hij is soms pragmatisch en soms visionair, maar heeft altijd een ideaal toekomstbeeld voor ogen.

Dat willen wij jou in deze opleiding allemaal leren. Als interieurarchitect koppel je de behoeften van mensen aan de kwaliteiten van ruimtes. Je vraagt je af hoe je de ruimte optimaal kan inzetten, hoe jouw ontwerpen een nieuwe kijk kunnen bieden op de ruimte en hoe mensen jouw ontwerpen beleven. Licht, kleur, vorm, structuur, meubel, materie, tijd, geluid: alles speelt een rol. Je ontwerp overstijgt functionaliteit.

Ons aanbod

Wij leiden je op tot interieurarchitect met een kritische houding, tot ontwerper met een eigen visie op de maatschappij. Onze opleiding omvat een uitgebreid aanbod van zowel praktische als theoretische opleidingsonderdelen. Daarbij spreek je je probleemstellend en probleemoplossend vermogen en je onderzoeksgerichte vaardigheden aan.

Onze onderwijsaanpak

De opleiding is zowel methodisch als creatief. Ze ontwikkelt kennis, vaardigheden en attitudes die inspelen op de sterke architectonische dynamiek. Niet alleen wordt de materie eigen aan de discipline aangeleerd, maar ook maatschappelijk relevante competenties zoals verantwoordelijkheid nemen, in groep werken, gegevens structureren, enzovoort. Hierdoor zijn theorie en praktijk nauw verweven met elkaar. We houden altijd twee doelstellingen voor ogen: het ontwikkelen van kritisch denken ten aanzien van de eigen discipline en het ondersteunend informeren naar de praktijk.

De opleiding situeert zich in een open en communicatieve omgeving. Je leert nauw samenwerken met je medestudenten. Docenten en assistenten coachen je doorheen het creatieve proces en stimuleren je om de eigen grenzen te verleggen en je doelen te bereiken. Frequente evaluaties in de loop van het ontwerpproces staan garant voor een adequate opvolging.

Onderzoek

Onderzoek biedt de mogelijkheid je te verdiepen in kennis eigen aan de discipline. Het is essentieel in de verdere professionalisering van de interieurarchitectuur en is steeds gebaseerd op thema’s die zijn getoetst op hun maatschappelijke relevantie. Onderzoeksresultaten en –expertise worden geïntegreerd in het programma.

Wat bieden we extra?

Interieurarchitectuur vormt samen met de opleidingen architectuur, productontwikkeling en conservatie en restauratie de nieuwe Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Onze campus in de Mutsaardstraat delen we met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. De nabijheid van al die aanleunende disciplines creëert een verrijkende leeromgeving. Door de inbedding in de universiteit wordt onze onderzoeksomgeving versterkt.

Daarnaast beschikken we over een gespecialiseerde bibliotheek, een CAD-lab en een professioneel uitgebouwde lichtstudio om vrijuit te experimenteren met de invloed van licht op de architecturale ruimte.
In workshops worden thema’s behandeld die minder aan bod komen in de jaarprogramma’s. Ze vormen een extra reflectiemoment tijdens het studietraject en helpen de interieurarchitecten in spe om outside-the-box te denken.

De opleiding is internationaal georiënteerd met Erasmusuitwisselingen, studiereizen, gastprofessoren en de jaarlijkse internationale workshopweek: Antwerp Design Seminars and Lectures. Je kan eveneens deelnemen aan ontwerpwedstrijden in binnen- en buitenland. In het derde studietraject kan je kiezen voor een stage in het werkveld.

Masteropleiding

De masteropleiding geeft je de mogelijkheid om je nog meer te verdiepen in de Interieurarchitectuur. De Masterproef is hierin het belangrijkste opleidingsonderdeel en tevens het sluitstuk van de opleiding .  Je maakt vooraf een keuze uit 2 proeven, de Masterproef Ontwerp of, Masterproef Thesis. Als theoretisch kader voor beiden worden 3 thema’s behandeld,  ‘Herbestemming’, ‘Publieke Ruimte’ en ‘Buitengewoon’. Daarnaast worden 3 focussen aangereikt die mogelijk gekoppeld zijn aan de Masterproef en waaruit je ook een keuze maakt, nl. ‘Duurzaamheid’, ‘Interieuruitrusting’ en ‘Atmosfeer’.

De Masterproef Ontwerp is omvangrijke en complexe ontwerpopdracht, waar een belangrijk deel onderzoek in groep en individueel aan voorafgaat en als onderwerp heeft : de herbestemming van een bijzondere en buitengewone publieke gebouwde omgeving.

De Masterproef Thesis is een volledig zelfstandig uitgevoerd onderzoek over en in interieurarchitectuur, dat een zelf gekozen onderzoeksvraag behandelt.

In het opleidingsonderdeel Werkveldobservatie kom je in contact met je latere werkveld en via een reeks keuzevakken kan je een meer persoonlijke invulling geven aan je opleiding.

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan zowel de onderzoeksgerichte, interdisciplinaire als internationale context van interieurarchitectuur door middel van een studiereis, lezingen door gastsprekers en uitwisselingsprogramma’s e.d.

Antwerp Design Seminars & Lectures is een internationale workshopweek die interdisciplinair en opleidingsoverschrijdend wordt georganiseerd. Tevens werk je aan je persoonlijk ontwikkelingsplan door het opmaken van een presentatieportfolio.
 

Mag je starten?

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks

  • academische bachelor in de interieurarchitectuur

Mits voorbereidingsprogramma

  • bachelors en masters in de architectuur
  • bachelors en masters in de productontwikkeling

Mits schakelprogramma

  • professionele bachelor in de interieurvormgeving

Mits toelating

  • andere academische bachelors

Studeren in het buitenland

x

Onderzoek in de opleiding

In de Masterproef Ontwerp is een belangrijk gedeelte voorbehouden voor Methodiek en Onderzoek, waarin je voorafgaand aan het ontwerpen, een onderzoek voert, in groep en individueel, over alle aspecten en randvoorwaarden die verband houden met de opdracht.
Tegelijkertijd word je ingeleid in de methoden van wetenschappelijk en ontwerpend onderzoek.
 
In de Masterproef Thesis wordt het onderzoek volledig individueel gevoerd en kan het in relatie staan tot lopende onderzoeksprojecten van de verschillende onderzoekscellen.
 
De nexus tussen onderzoek en onderwijs wordt tevens versterkt door het behandelen van realistische ontwerpopgaven en onderzoeksvraagstukken, dikwijls in opdracht en/of in samenwerking met een externe organisatie. Zo werden in het verleden reeds verschillende opdrachten uitgevoerd voor de stad Antwerpen, dienst Patrimoniumonderhoud, het OCMW van de stad Antwerpen, het OCMW van de stad Lokeren en de dienst van het  beheer van gebouwen van de stad Gent.
 
Ook voor de individuele onderzoeksvraagstukken die in de Masterproef Thesis worden behandeld, wordt steeds gestimuleerd om hiervoor relevante, actuele en maatschappelijk interessante onderwerpen te kiezen, liefst in samenwerking met boeiende actoren uit de desbetreffende discipline.
 

Praktijk in de opleiding

In de ontwerpstudio word je begeleid door docenten-interieurarchitecten die werkzaam zijn in de praktijk en dikwijls heel wat ervaring hebben. Zij garanderen een opleiding met een realistische en geactualiseerde focus op de praktijk.
 
Er zijn tijdens je opleiding heel wat momenten ingebouwd waarop je in contact komt met het werkveld, zoals tijdens georganiseerde bezoeken aan  bouw- en interieurbeurzen en bedrijven uit de sector in het binnenland en tijdens bedrijfsbezoeken op studiereizen of korte uitstappen in het buitenland. 
 
Tot slot is tijdens de Masteropleiding een specifiek opleidingsonderdeel ‘Werkveldobservatie’ voorzien, waarin je gevraagd wordt om tijdens een periode van 6 maanden in de praktijk een observatie te doen en hierover te rapporteren.  Dat kan het volgen van een reëel interieurproject zijn bij een interieurarchitect of architect, van bij het ontwerp tot aan de uitvoering. Ook het volgen van een bouwproces bij een interieurfirma, schrijnwerkerij of bouwbedrijf of het opvolgen van projecten bij een meubel-, verlichtings- of designbedrijf of projectontwikkelaar behoren tot de mogelijkheden. Je kiest voor dit opleidingsonderdeel zelf een partner in het werkveld uit in overleg met de docent, volgens een zelf opgestelde planning en brengt hiervan uitvoerig verslag uit.