Omgevingsbemiddelaar

Omgevingsbemiddelaar

Micro-credential

Wat?

Een interdisciplinair ‘professionaliseringsbad’ voor wie ruimtelijke veranderprocessen wil faciliteren of deblokkeren.

De faculteit Rechten organiseert in samenwerking met de masteropleiding Stedenbouw & Ruimtelijke planning een nieuwe, korte professionele opleiding: omgevingsbemiddelaar.

Onze samenleving kampt met fundamentele maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en een energiecrisis, die grootschalige ruimtelijke en infrastructurele transitie vragen. 

Hoewel iedereen het min of meer eens is over de noodzaak en de grote principes, blijkt het in de praktijk allerminst evident om de neuzen van beleidsmakers, burgers, ondernemers en wetenschappers in dezelfde richting te krijgen. In die context wordt meer en meer ‘ruimtelijke diplomatie’ ontwikkeld onder leiding van een nieuw type professional in het werkveld: ‘de omgevingsbemiddelaar’. Denk maar aan Oosterweel, PFAS, de Ventilus hoogspanningslijn, de stikstofdepositie in de landbouwsector en de ruimtelijke problematiek van de kuststreek.​

Niet alleen de planning en vergunningverlening van grootschalige ruimtelijke en infrastructurele projecten verloopt vaak problematisch. Ook op een kleinschaliger niveau ondervinden besturen weerstand van omwonenden, actiegroepen en partijen met tegengestelde belangen, die ontaarden in conflicten en juridische geschillen. Complexe en vage regelgeving die bol staat van afwijkingen en uitzonderingen werkt dat verder in de hand. Hierdoor lopen deze projecten vertraging op aan een hoge maatschappelijke kost en leeft het gevoel dat in Vlaanderen ‘niets meer kan’. Klassieke ‘participatieprocedures’ komen te laat in het proces en krijgen daar geen vat op; mensen voelen zich onvoldoende gehoord.

Onze experten leren jou hands on alle interdisciplinaire competenties die je nodig hebt om de belangen van publieke en private actoren te verzoenen en samen naar oplossingen te zoeken in concrete ruimtelijke projecten. 

Voor wie?

De opleiding beoogt een ruim bereik in het diverse werkveld van de ruimtelijke planning, bouwprocessen en omgevingsrecht, zoals ruimtelijke planners, omgevingsambtenaren, bestuurders, politiek medewerkers, projectontwikkelaars, architecten, veiligheidscoördinatoren, vastgoedmakelaars, bemiddelaars, juristen met belangstelling voor omgevingsrecht, advocaten en advocaat-stagiairs, studenten Rechten, Stedenbouw & Ruimtelijke Planning, Architectuur of Milieuwetenschap.