Omgevingsbemiddelaar

Omgevingsbemiddelaar

Micro-credential

Wat?

Een interdisciplinair ‘professionaliseringsbad’ voor wie ruimtelijke veranderprocessen wil faciliteren of deblokkeren.

De faculteit Rechten organiseert in samenwerking met de masteropleiding Stedenbouw & Ruimtelijke planning een nieuwe, korte professionele opleiding: omgevingsbemiddelaar.

Onze samenleving kampt met fundamentele maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en een energiecrisis, die grootschalige ruimtelijke en infrastructurele transitie vragen. 

Hoewel iedereen het min of meer eens is over de noodzaak en de grote principes, blijkt het in de praktijk allerminst evident om de neuzen van beleidsmakers, burgers, ondernemers en wetenschappers in dezelfde richting te krijgen. In die context wordt meer en meer ‘ruimtelijke diplomatie’ ontwikkeld onder leiding van een nieuw type professional in het werkveld: ‘de omgevingsbemiddelaar’.

Onze experten leren jou hands on alle interdisciplinaire competenties die je nodig hebt om de belangen van publieke en private actoren te verzoenen en samen naar oplossingen te zoeken in concrete ruimtelijke projecten. 

Voor wie?

De opleiding beoogt een ruim bereik in het diverse werkveld van de ruimtelijke planning, bouwprocessen en omgevingsrecht, zoals ruimtelijke planners, omgevingsambtenaren, projectontwikkelaars, architecten, veiligheidscoördinatoren, vastgoedmakelaars, bemiddelaars, juristen met belangstelling voor omgevingsrecht, advocaten en advocaat-stagiairs, studenten Rechten, Stedenbouw & Ruimtelijke Planning, Architectuur of Milieuwetenschap.