Inschrijven

Micro-credential: Omgevingsbemiddelaar

Toelating en inschrijven

Toelatingsvoorwaarden

Diplomavereiste: diploma academische of professionele bachelor (of gelijkgesteld) binnen om het even welk studiegebied. 

De basiskennis van de vier kennis- en vaardighedenclusters – sociaal, juridisch, klimaat & milieu en ruimtelijk – geldt als zachte instapvoorwaarde. 

Mogelijke hiaten worden door de deelnemers zelf geremedieerd via een instapmodule (zelfstudie).

Procedure

Je hebt toelating van de faculteit nodig om je in te schrijven voor een micro-credential.

Voor deze micro-credential schrijf je je in met een diplomacontract.

Vormingsverlof

Personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen vormingsverlof aanvragen. Alle informatie vind je op www.bestuurszaken.be/vormingsverlof.

Studiegeld

Het studiegeld bedraagt 3 315 euro

Studentenaccount en -kaart

Je krijgt toegang tot al onze faciliteiten voor studenten: wifi op de campus, studentenportaal en online leeromgeving, studentenmailbox, bibliotheek, studielandschappen, cursusdiensten...