Postgraduaat in de adviseur gevaarlijke stoffen

Postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen

Het postgraduaat adviseur in de gevaarlijke stoffen start om de twee jaar en heeft een looptijd van 1,5 jaar. De volgende reeks start in januari 2024 (academiejaar 2023-2024). 

Wat?

Dit postgraduaat heeft als doel om adviseurs op te leiden die op een snelle en gestructureerde wijze advies kunnen verlenen aan brandweeroversten, beleidsverantwoordelijken of bedrijfsmanagement bij incidenten met gevaarlijke stoffen en grote branden. De adviezen van deze specialist moeten de gevolgen van een ongeval met chemische producten beperken en de gepaste acties op het terrein inhouden zodanig de impact voor mens en milieu zo veel mogelijk te beperken/vermijden.

De inhoud van de opleiding wordt aangebracht door drie partijen:

  • de Universiteit Antwerpen reikt een wetenschappelijk onderbouwde basisvorming aan
  • de brandweerschool Campus Vesta zorgt voor praktisch georiënteerde onderdelen d.m.v. praktijkvoorbeelden en casussen
  • de chemische bedrijven leveren bijzondere expertis

Voor wie?

Het postgraduaat is bedoeld voor medewerkers van de brandweer, civiele bescherming of bedrijven die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Er wordt een grondige basiskennis van chemie, brandbestrijding, ongevalsbestrijding en noodplanning verwacht.

De kandidaten moeten minimaal beschikken over een academische graad van bachelor en/of masterbinnen de studiegebieden ‘wetenschappen’, ‘biomedische wetenschappen’, ‘toegepaste wetenschappen’, ‘farmaceutische wetenschappen’, ‘geneeskunde’, ‘diergeneeskunde’, ‘industriële wetenschappen en technologie’ en voor de houders van een diploma met de academische graad van master in de architectuur.

 

Kandidaten die geen van deze diploma’s bezitten, maar op basis van ervaring kunnen aantonen dat ze over het vereiste kennisniveau in de chemie beschikken, moeten slagen voor een ingangstest chemie én uit een intakegesprek moet voldoende (beroeps)ervaring blijken.