Inschrijven

De opleiding wordt tweejaarlijks ingericht. De volgende opleiding start in het 2de semester van het academiejaar 2023-2024. De lessen lopen van januari 2024 tot juni 2025 en gaan door op de Universiteit Antwerpen, Campus Vesta en relevante praktijklocaties.

Meer informatie over de verplichte ingangstest en motivatiegesprek, data en het inschrijvingsdocument kan je terugvinden op de website van Campus Vesta.

Er vindt een vrijblijvende informatiesessie plaats op dinsdag 23 mei 2023 om 19.00 uur op Campus Vesta. Inschrijven voor deze informatiesessie is verplicht via ags@campusvesta.be en kan tot en met 16 mei 2023.

Studiegeld

Het studiegeld bedraagt 8500 euro.

Voor medewerkers van brandweer en Civiele Bescherming subsidieert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de opleiding zodat de kost voor de werkgever beperkt wordt tot 2250 euro. 

Voor kandidaten die werkzaam zijn binnen de Seveso industrie, kan een tussenkomst verkregen worden uit het Seveso-fonds (6000 euro), onder voorbehoud van goedkeuring van de bevoegde Federale Overheidsdiensten.

Kandidaten kunnen eveneens gebruik maken van de KMO portefeuille, door bij inschrijving VESTA hiervan op de hoogte te brengen en hun erkenningsnummer te gebruiken: DVO 109141.

De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV).