Thesiswestrijd Politieke Communicatie

Academiejaar 2021-2022

V.l.n.r Els Van Doesburg, Jinnih Beels, Julie Verschueren, Jo Steyvaert, Joren Van Nieuwenborgh, Isolde Van den Eynde, Marie Hofmans, Nadia Naji, Dirk Van den Bogaert, Linda de Win


Op maandag 12 september 2022 vond de thesiswedstrijd plaats in het gebouw Meerminne op de stadscampus. Een preselectie door de docenten van de Master Politieke Communicatie resulteerde in drie prikkelende en kwaliteitsvolle thesissen. De studenten presenteerden hun werk aan een vakkundige jury van politici, journalisten en politieke experts met aan het hoofd van de jury, Jinnih Beels (Antwerps Schepen van Onderwijs en Jeugd, Vooruit). Andere juryleden waren Linda de Win (politiek journalist), Els van Doesburg (Antwerps Schepen van Wonen, Groen, Dierenwelzijn, Stads-en buurtonderhoud), Isolde Van den Eynde (politiekjournalist, Het Laatste Nieuws), Jo Steyaert (markt- en opinieonderzoeker, Indiville), Nadia Naji (co-voorzitster Groen!) en Dirk Van den Bogaert (politiek journalist).

Na een uitgebreide beraadslaging werd de Scriptieprijs Politieke Communicatie 2022 uitgereikt aan Joren Van Nieuwenborgh voor zijn masterproef getiteld “U bent een flutpoliticus, een prutser: u kent er duidelijk niets van!Een experimentele studie naar de effecten van onbeschaafde communicatie door politici op politiek vertrouwen en overtuigingskracht. In zijn masterproef voerde Joren een experimentele studie uit naar de effecten van onbeschaafde communicatie door politici op politiek vertrouwen en overtuigingskracht. Zo ging hij na of respondenten een lager vertrouwen in de politiek vertoonden na het beluisteren van een onbeschaafd debat tussen twee politici over rekeningrijden. Verder onderzocht hij of onbeschaafde politici minder overtuigingskracht vertoonden. Wanneer in het audiofragment een politicus onbeschaafd reageerde, daalde het vertrouwen in desbetreffende politicus maar ook hun overtuigingskracht. Joren onderzocht of de daling afhankelijk was van de eensgezindheid met de politici. Uit de resultaten leidde hij af dat er na het horen van onbeschaafde politici een daling in zowel het vertrouwen als in de overtuigingskracht plaatsvond, ongeacht de mening van respondenten rond het thema.

De winnaar van de Scriptieprijs ontvangt 500 euro. We bedanken de finalisten, de vakjury en het publiek voor een geslaagde editie van thesiswedstrijd. We kijken uit naar de editie van volgend jaar!

De genomineerde masterproeven zijn beschikbaar via de scriptiedatabank en via onderstaande links:

Joren Van Nieuwenborgh “U bent een flutpoliticus, een prutser: u kent er duidelijk niets van!”Een experimentele studie naar de effecten van onbeschaafde communicatie door politici op politiek vertrouwen en overtuigingskracht

Julie Verschueren Een vrouwelijke glimlach of een mannelijk handgebaar? Een kwantitatieve inhoudsanalyse naar het non-verbale gedrag van mannen en vrouwen in Vlaamse debatprogramma’s

Marie Hofmans The floor is yours! Actor bias in Vlaamse media. Een comparatieve inhoudsanalyse over kernenergie tussen 2017 en 2021