Het werkveld

De masteropleiding in politieke communicatie houdt de vinger aan de pols van de democratie en de politieke wereld. Dat doen we niet alleen via het wetenschappelijk onderzoek dat aan deze universiteit wordt gevoerd, maar ook door een nauwe en sterke band met het werkveld.

De leden het Adviescomité verdienden hun sporen al in het domein van politieke communicatie, hetzij als politicus, journalist, politiek adviseur, (markt)onderzoeker of vertegenwoordiger van het middenveld. De leden van het Adviescomité komen minstens één keer per jaar bijeen voor overleg met het docententeam en geven ook regelmatig gastlezingen binnen de opleiding.

Leden van het Adviescomité zetelen ook in de vakjury van de Scriptieprijs die de opleiding jaarlijks uitreikt aan de student met de ‘Beste Masterproef in Politieke Communicatie’. De jury let niet alleen op de wetenschappelijke kwaliteit, maar ook op de praktijkrelevantie van het masterproefonderzoek. De masterproeven die de voorbije jaren meedongen naar de scriptieprijs kan je raadplegen in de Scriptiedatabank.

De heterogeniteit van het Adviescomité weerspiegelt de diversiteit van het beroepenveld waartoe een masterdiploma in politieke communicatie toegang biedt. Onze alumni werken dan ook in verschillende communicatie- en beleidsfuncties in diverse organisaties en sectoren, waaronder politiek, onderzoek, overheid, hoger onderwijs, media, enz. 

In elk van deze organisaties kunnen studenten, die dat willen, terecht voor een stage.