Thesiswedstrijd Politieke Communicatie

Academiejaar 2022-2023

V.l.n.r Willem-Frederik Schiltz, Nadia Naji, Ine Holmstock, Jo Steyvaert, Isolde Van den Eynde, Liesbeth van Impe, Els van Doesburg

Elk jaar kiezen we de beste thesissen van de opleiding voor deelname aan de thesisprijs van de master politieke communicatie. De selectie is uiteraard bovenal op basis van de beoordeling van de masterthesis (75%) en de collectieve verdediging (25%) gemaakt, al is er daarnaast ook rekening gehouden met diversiteit in onderwerp en methode, alsmede presentatievaardigheid. Dit wil dus zeggen dat niet per definitie enkel de thesissen met het hoogste eindcijfers worden genomineerd. De genomineerde studenten mogen hun de belangrijkste bevindingen uit hun masterproef  presenteren aan een onafhankelijke vakjury. Deze jury bestaat uit leden van het adviescomité van de master waaronder enkele vooraanstaande politici en politieke journalisten. Zij bepalen gezamenlijk wie de eervolle prijs in ontvangst mag nemen. Het publiek bestaat ook uit familie en vrienden van de finalisten, medestudenten, alumni en professoren. 

Op maandag 11 september 2023 vond de thesiswedstrijd plaats in het gebouw Meerminne op de stadscampus. Een preselectie door de docenten van de Master Politieke Communicatie resulteerde in vier prikkelende en kwaliteitsvolle thesissen. De studenten presenteerden hun werk aan een vakkundige jury van politici, journalisten en politieke experts met aan het hoofd van de jury, Els van Doesburg (schepen in Antwerpen voor wonen, stads- en buurtonderhoud, groen, dierenwelzijn en gezondheids- en seniorenzorg, N-VA). Andere juryleden waren Liesbeth Van Impe (hoofdredacteur van Het Nieuwsblad), Isolde Van den Eynde (politiek journalist, Het Laatste Nieuws), Jo Steyaert (markt- en opinieonderzoeker, Indiville), Nadia Naji (co-voorzitster Groen) en Willem-Frederik Schiltz (Vlaams Parlementslid, Open VLD).

Na een uitgebreide beraadslaging werd de Thesisprijs Politieke Communicatie 2023 uitgereikt aan Ine Holmstock voor haar masterproef getiteld "TikTok: meer dan een speeltuin voor politici? Een mixed-methods onderzoek naar de invloed van politici op TikTok op de stemintenties van jongeren". In haar masterproef onderzocht Ine wat het effect is van berichtgeving van politici op TikTok op het stemgedrag van jongeren. Hoewel sociale media veel aandacht krijgen in de literatuur is TikTok een vrij nieuw platform dat nog onderbelicht is. Ine ging langs bij enkele middelbare scholen in de provincie Antwerpen en confronteerde 190 leerlingen met verschillende TikTok posts van politici. De resultaten van haar onderzoek tonen aan dat sommige jongeren hun stemgedrag aanpassen aan wat ze te zien krijgen op TikTok. De boodschap die de politicus brengt lijkt ook een invloed te hebben op dat stemgedrag. 

Wil je meer weten over Ine's onderzoek, beluister dan zeker haar interview op Radio 1:
https://radio1.be/luister/select/nieuwe-feiten/om-jongeren-te-bereiken-gooien-veel-politici-zich-op-tiktok-maar-werkt-dat-ook


De winnaar van de Scriptieprijs ontvangt 500 euro. We bedanken de finalisten, de vakjury en het publiek voor een geslaagde editie van thesiswedstrijd. We kijken uit naar de editie van volgend jaar!

De genomineerde masterproeven zijn beschikbaar via de scriptiedatabank en via onderstaande links:

Ine Holmstock: TikTok: meer dan een speeltuin voor politici? Een mixed-methods onderzoek naar de invloed van politici op TikTok op de stemintenties van jongeren

Wannes Hautekiet: De taal van de macht: hoe de taal van ministers het nieuws beïnvloedt

Aline Janssens: 140 characters of ambiguity: from anti-nuclear stance to crisis response

Jana Thijs: Rising star or into the abyss? How journalists interpret polls and their impact on how parties are covered in the news