Over de master politieke communicatie

Bij politieke communicatie denk je misschien spontaan aan ‘fake news’, populisme, polarisering en filterbubbels. De termen zijn in de mode, maar de achterliggende mechanismen en processen zijn natuurlijk niet nieuw. Communicatie en miscommunicatie gaan hand in hand, net zoals informatie en desinformatie, en overtuiging en misleiding. Maar hoe verkrijg je het ene en vermijd je het andere? In de master politieke communicatie leer je er alles over. Om te begrijpen, te verklaren en te sturen. 

De masteropleiding in politieke communicatie benadert de interactie tussen politiek, media en publiek op een multidisciplinaire manier. Dat wil zeggen dat je theorieën en inzichten combineert uit zowel de politieke wetenschappen als de communicatiewetenschappen en aanverwante disciplines. Op die manier verwerf je een diepgaand en genuanceerd wetenschappelijk inzicht in de manier waarop politieke communicatie werkt (en niet werkt).