Over de master

Bij politieke communicatie denk je misschien spontaan aan ‘fake news’, populisme, polarisering en filterbubbels. De termen zijn in de mode, maar de achterliggende mechanismen en processen zijn natuurlijk niet nieuw. Communicatie en miscommunicatie gaan hand in hand, net zoals informatie en desinformatie, en overtuiging en misleiding. Maar hoe verkrijg je het ene en vermijd je het andere? In de master politieke communicatie leer je er alles over. Om te begrijpen, te verklaren en te sturen. 

De masteropleiding in politieke communicatie benadert de interactie tussen politiek, media en publiek op een multidisciplinaire manier. Dat wil zeggen dat je theorieën en inzichten combineert uit zowel de politieke wetenschappen als de communicatiewetenschappen en aanverwante disciplines. Op die manier verwerf je een diepgaand en genuanceerd wetenschappelijk inzicht in de manier waarop politieke communicatie werkt (en niet werkt).

Hoe studeer je politieke communicatie?

In de opleiding master politieke communicatie draait het niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden. In het eerste semester ligt de nadruk op theorie, die je in de basis- en keuzevakken krijgt aangereikt via hoorcolleges waarin altijd ruimte is voor discussie en voor de actualiteit. Via methodeseminaries scherp je daarnaast jouw sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden aan. Die heb je overigens niet alleen nodig voor je masterproef, want ook in de wereld van politieke communicatie moet je cijfers en peilingen kunnen lezen, en teksten en propaganda kunnen ontcijferen. In het tweede semester ligt de nadruk op toepassing en praktijk. Je werkt dan aan je masterproefen volgt één of meerdere seminaries en, als je wil, ook een stage.

Kortom, de master politieke communicatie is:

  • actueel: historische ontwikkelingen komen aan bod waar nodig, maar de nadruk ligt op de relaties tussen politiek, media en publiek in de 21ste eeuw;
  • wetenschappelijk: een theoretische fundering is noodzakelijk om de praktijk te verklaren;
  • activerend: je leert ook zelf doeltreffend politiek communiceren;
  • multidisciplinair: de opleiding combineert inzichten uit communicatiewetenschappen, politieke wetenschap en andere disciplines;
  • modulair: de opleidingsonderdelen worden georganiseerd in gescheiden modules, die logisch zijn opgebouwd van theorie (hoorcolleges) over praktijk (seminaries) tot toepassing (masterproef, en mediatraining of stage).

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Waarom kiezen voor politieke communicatie?

Als je kiest voor een masteropleiding in politieke communicatie, kies je in de eerste plaats voor een academische vorming. Je verwerft met andere woorden competenties die jou in staat stellen om verschillende beroepsrollen te vervullen. Je wordt niet alleen een vakspecialist, maar je leert ook kritisch analyseren zoals een onderzoeker, onafhankelijk en probleemoplossend denken zoals een strateeg, zelfstandig organiseren zoals een planner, en schriftelijk en mondeling communiceren zoals een professional. Kortom, als sociale wetenschapper ben je van veel markten thuis.

Afgestudeerden van de master politieke communicatie vinden dan ook doorgaans snel een job, bijvoorbeeld als parlementair medewerker, communicatiemedewerker, marktonderzoeker, consulent, woordvoerder, socialemediaredacteur of wetenschappelijk onderzoeker. De sectoren van tewerkstelling variëren ook sterk. Zo hebben we alumni die werken bij (lokale, regionale en nationale) overheidsdiensten; politieke partijen; scholen, hogescholen en universiteiten; mediabedrijven; non-profitorganisaties; marketing-, onderzoeks- en consultancybureaus; enzovoort.

Ontdek de jobmogelijkheden na de master politieke communicatie.