Masterproef productontwikkeling van Kathleen Vinck

Arnon - Sortering en verwerking van voedselafval

Het gescheiden aanbieden van organisch-biologisch afval gebeurt zelden bij horecazaken. Daardoor belandt het voedselafval vaak bij het restafval. Vanuit ecologisch standpunt is dit onaanvaardbaar: gescheiden organisch-biologisch afval levert een hogere valorisatie bij de verwerking. Simpelweg door recyclage van deze afvalstoffen, kunnen we een hoger nut bereiken.

Arnon stimuleert de recyclage van voedselafval in een horecazaak. Het toestel is daarbij ontworpen om een goede synergie tussen gebruiker en product binnen de gebruikscontext te waarborgen. Daarbij speelt het product ook in op het economische aspect en het algemene ecologische aspect.

Product

Arnon zal het voedselafval verzamelen en on-site verwerken, opdat een significante reductie zowel in massa als volume wordt verkregen. Het verwerkingsproces bestaat uit enerzijds een fractionering van het voedselafval en anderzijds het onttrekken van vocht, waardoor de kostprijs van het afdanken van het afval voor een horecazaak significant kan gereduceerd worden. Het verwijderen van vocht heeft ook als gunstig effect dat geuroverlast geëlimineerd wordt. Uiteraard zal het horecapersoneel in ruil voor een kostenreductie op het afdanken van afval, het toestel moeten implementeren in hun workflow en daadwerkelijk organisch-biologisch afval sorteren. Plaatsgebrek op de werkvloer en tijdsefficiëntie naar gebruik en onderhoud toe, zijn enkele van de bepalende menskundige factoren in het ontwerpproces geweest.

De output van Arnon bestaat uit een gereduceerde fractie biomassa die geschikt is als input in een composteringsproces. Doordat de output zodanig gereduceerd wordt, kan ook de CO2-uitstoot van het ophalen van het afval worden verlaagd. Indien meerdere horecazaken gebruik zouden maken van Arnon, kunnen we een grote input realiseren en dus ook een grote bijdrage leveren aan de recyclage van organisch-biologisch materiaal.

Gebruik

Arnon wordt in een horecazaak geïmplementeerd binnen de afruim- en afwasruimte van een horecazaak en sluit naadloos aan op de huidige workflow.

  • Zaalafval invoeren
    Bordresten die terugkomen uit de zaal worden bovenaan toegevoerd in het toestel. Hier moet eerst nog een visuele controle gebeuren op het afval, waarbij foutieve input nog kan worden verwijderd. Nadien wordt het afval ingevoerd voor verwerking.
  • Afval van preparaties invoeren
    Voedselafval dat ontstaat bij de preparaties en bereidingen in de keuken, bestaat uit grote porties. Dit afval kan rechtstreeks worden ingevoerd in het toestel door het openen van het bovenstuk.
  • Opvangzakje plaatsen en vervangen
    De output van resterende biomassa wordt onderaan uitgeworpen en opgevangen in een draagbaar  zakje dat geschikt is voor compostering. Een opvangunit kan de totale hoeveelheid biomassa opvangen die geproduceerd wordt op één dag.


Arnon - Sortering en verwerking van voedselafval in de horeca.
Kathleen Vinck
Kathleen.vinck@hotmail.com   
Interne promotoren: Linda Scheelen, en Els Du Bois
Externe promotor: David Devaux & Gunter Lemmens; Reco-Vert, solutions on site