Masterproef productontwikkeling van Laureen Ratinckx

Laureen Ratinckx - Oxyris

Het project waaraan ik dit jaar met plezier heb gewerkt is een project dat ik gekozen heb op basis van mijn interesses. Ik heb voor een medisch project gekozen omdat verpleegkunde mij zeer sterk aanpreekt. Het is me dan ook een genoegen om een product te creëren die verpleegkundigen zullen gebruiken en die de patiënten een hoger comfort aanbiedt.

Het verloop van de masterproef en de tot standkoming van het product, een nieuw zuurstofmasker, was geweldig. Dit komt enerzijds door de aangename communicatie en samenwerking met Oxypoint, mijn externe promotors, als met Chris Baelus mijn interne promotor. Door zelfstandig te werk te gaan, breadboarden, testen uit te voeren, een volledig dossier te schrijven en zo veel meer heb ik dit jaar ontzettend veel geleerd.

Het finale product dat ik ontworpen heb is een zuurstofmasker met een nieuw tussenstuk dat mondademhalers kunnen gebruiken in combinatie met een discontinue zuurstoftoediening. In het begin van het academiejaar, toen ik nog geen idee had van wat de oplossing zou zijn, had men al besloten om het probleem op te lossen zonder elektronische elementen. Men is er dan uiteindelijk in geslaagd. Hierin ligt dan ook de troef van dit masker. 

Oxyris: Zuurstofmasker voor discontinue toediening

In opdracht van Oxypoint werd een nieuw soort zuurstof-masker ontwikkeld op basis van het doseerventiel dat zij hebben ontworpen. Het nieuwe model zorgt ervoor dat patiënten zuurstof op een discontinue manier toegediend krijgen. Het masker biedt een verhoogd comfort aan en zorgt voor 75 à 80% zuurstofbesparing.

Uitdaging 

Hoewel bij de huidige methode veel zuurstof verloren gaat, wordt tot op heden zuurstof steeds op continue manier toegediend. Er wordt zuurstof toegediend tijdens de rustfase of de uitademing, maar deze blijft onbenut. Het doseerventiel van Oxypoint biedt een discontinue zuurstoftoediening aan en werkt in combinatie met een neusbril. Dat houdt echter wel in dat patiënten die aan een zuurstoftekort lijden en uitsluitend langs de mond kunnen ademen, geen gebruik kunnen maken van deze discontinue zuurstoftoediening. Bovendien, wordt het doseerventiel in combinatie met een zuurstofmasker niet getriggerd. De zuurstof wordt hierdoor niet opgenomen door de longen. De uitdaging bestond erin een nieuw masker te ontwerpen die gebruikmaakt van deze technologie.

Oplossing 

De oplossing ligt in een nieuw tussenstuk. Dit stuk verbindt de zuurstofdarm, bevestigd aan het doseerventiel, met het masker. Het tussenstuk beschikt over een bijzondere interne opbouw en enkele ventilatiegaten waardoor het doseerventiel in dit geval zeker op tijd zal triggeren. De zuurstof komt zo op tijd in de longen terecht en wordt vervolgens opgenomen door het bloed.

Meerwaarden 

Door minder zuurstof toe te dienen zullen bloedingen, wondjes of korsten in de luchtwegen vermeden worden. Zuurstof droogt weefsels namelijk uit. Wanneer deze discontinu wordt toegediend, hebben keel- en neusholtes tijd om zich te herstellen en dreigt er geen uitdroging. De behandeling van de patiënt verhoogt op deze manier in comfort.

Een discontinue zuurstoftoediening is ook erg zuinig in gebruik. Er wordt tot 75 à 80 % zuurstof bespaard!
Wanneer zuurstof discontinu wordt aangeleverd, blijven de flowmeters soms openstaan wanneer men ze niet gebruikt. Dit wordt veroorzaakt door onoplettendheid. Bij een discontinue toediening kan de flowmeter niet open blijven, aangezien er een onderdruk moet ontstaan om een zuurstofpuls te geven. De onderdruk ontstaat door te ademen.

Een eenvoudig tussenstuk kan het huidige probleem van het masker oplossen en werkt aan de hand van het doseerventiel voor een discontinue toediening. Dit tussenstuk heeft een andere opbouw dan de huidige tussenstukken en is heel gemakkelijk aangezien er geen elektronica bij te pas komt. Dankzij een nieuw maatsysteem worden er vier maten aangeboden voor volwassenen. Het masker sluit goed aan aan het gelaat en bedekt het gezicht van de neusbrug tot onder de kin.

Gebruik 

Het gebruik van het masker verschilt niet van de huidige maskers. Dit zorgt voor een vertrouwen bij verpleegkundigen en patiënten.

Belangrijke elementen

Hier wordt weergegeven welke elementen van het tussenstuk belangrijk zijn voor de werking met een discontinue zuurstoftoediening. De doorsnede van de opening, de vernauwing tussen het buisje en de kegelwand, het buisje binnenin, het aantal ventilatiegaten en de extra ruimte in de behuizing zijn belangrijke elementen die een rol spelen in de werking. Deze elementen werden nauwkeurig bepaald door verscheidene testen. Daarnaast speelt de afstand van de mond tot de opening van het tussenstuk bovenaan ook een doorslaggevende rol.

Oxyris: Zuurstofmasker voor discontinue toediening
Laureen Ratinckx
laureen.ratinckx@hotmail.com
promotor: Chris Baelus, Philip Hendrickx (Oxypoint)