StrongR - Charissa Gijsemans

StrongR is een product-dienst-systeem dat afhankelijke smartphonegebruikers helpt opnieuw controle te nemen over hun smartphonegebruik, zonder de smartphone te verbieden of permanent te beperken in zijn functies. De gebruiker doorloopt, dankzij smart stickers en een interactieve plant, alle fasen van gedragsverandering terwijl hij zijn smartphone gebruikt. Ook het onderwijs kan op deze manier haar studenten op een positieve manier leren omgaan met smartphones. 

Bewustmaking
De applicatie meet het smartphonegedrag van de gebruiker en registreert locatie en tijdstip. De verzamelde data kunnen online bekeken worden. Het onbewuste gebruik komt zelden overeen met de verwachtingen van smartphonegebruikers, hierdoor willen ze er doorgaans bewuster met omgaan.

Doelen stellen
Op de website kan de gebruiker algemene doelen instellen, maar ook de StrongR Sticker programmeren naar zijn of haar behoeften. Zo kiest de gebruiker welke applicaties tijdens welke activiteit wel en niet toegelaten zijn.

Motiveren

  • De sticker ondersteunt
    De gebruiker plaatst de StrongR Sticker op een locatie gebonden aan de gekozen activiteit, bijvoorbeeld tijdens het rijden. Telkens hij in het bereik van deze sticker komt, controleert de applicatie of hij zich aan de doelen houdt. De gebruiker kan er ook voor kiezen dat het systeem een pop-up homescreen toont binnen dit bereik waarin enkel de toegelaten applicaties beschikbaar zijn. In de eerste fase is dit een sterkere ondersteuning voor de gebruiker, maar het zorgt ook voor bijvoorbeeld een veiligere verkeerssituatie.
     
  • De plant motiveert
    De StongR plant groeit en bloeit open wanneer de gebruiker zijn doelen haalt, maar krimpt en oogt minder gezond als deze doelen niet nageleefd worden. Daarnaast lichten de stengels meteen op wanneer de gebruiker negatief gedrag vertoont zodat hij en zijn omgeving hieraan herinnerd worden.

De stickers en plant kunnen individueel maar ook in groep gebruikt worden. Zo kan in het onderwijs de plant gebruikt worden om dialoog te creëren tussen leerkracht en leerling over positief smartphonegebruik op school. Wanneer de restricties ingesteld worden, controleert en toont de plant hoe de groep met deze vrijheden omgaat.

StrongR
Charissa Gijsemans
Charissa_gijsemans@hotmail.com
Interne promotor: Achiel Standaert