Optibi - Sander Van Goethem

Optibi is een product-dienstcombinatie die fruittelers in staat stelt om hun bestuivingsproces te kwantificeren, in kaart te brengen en te optimaliseren. Optibi bestaat uit een sensor, die het geluid van insecten opvangt en identificeert aan de hand van een machine learning algoritme, een robuuste batterijmodule, die de langdurige autonomie van de sensor voorziet, en een app, die de gegenereerde data interpreteerbaar maakt voor de fruittelers. Optibi brengt Internet of Things naar de fruitteelt.

Detectie

Allereerst moeten er een aantal sensoren over het fruitveld verspreid worden. Elke sensor is in staat om geluid op te nemen, te filteren en naar de cloud te verzenden. Hierdoor wordt het mogelijk om op een betaalbare manier aan geluidsherkenning te doen, op een externe server. De herkenning gebeurt door middel van een machine learning algoritme ontwikkeld in samen werking met Jan Steckel. Dit algoritme kan niet alleen het geluid van bijen, hommels en andere bestuivende insecten van veel verder weg detecteren dan andere technologieën, maar ook het soort insect herkennen.

Feedback

Optibi speelt in op het feit dat fruittelers uiterst zelfstandige mensen zijn die hun veld door en door kennen. De app is zo ontworpen dat de gebruikers de juiste informatie en feedback krijgen om gegronde maatregelen te nemen en de bestuivingssituatie op hun veld te optimaliseren. Hiervoor krijgen de telers een gemapte weergave van de bestuiving op hun veld, dagelijks advies aan de hand van hun persoonlijke dataprofiel en een weergave van de ruwe data om zelf te interpreteren.

Gebruik

Het product moet zowel bij boomteelt als bij grondteelt ingezet kunnen worden. Om dit hoogteverschil te overbruggen is er een kabelhaspel ingevoegd waardoor het mogelijk wordt om de sensor uit het toestel te nemen en in een fruitboom te hangen. Optibi heeft een robuuste, interne batterij die opgeladen kan worden met zowel zonne-energie als netstroom.Optibi
Sander Van Goethem
vangoethemsander@hotmail.com
sandervg.myportfolio.com
Promotoren: Frank Goethijn & Jan Steckel