Kido - Maud Gruyters

Versterkt de band tussen kinderen en gedetineerde ouder

​ 

Als systemisch ontwerper ontwerp ik niet voor mensen, maar met mensen. Je moet de leefwereld van de gebruikers durven ontdekken voordat je de problemen kan aanpakken.

Product-dienstcombinatie die de band tussen kinderen en gedetineerde ouder versterkt

Kinderen van gedetineerden voelen zich machteloos en onbegrepen in onze samenleving. In een wereld die draait rond volwassenen, zet KiDO kinderen aan het stuur. KiDO is een product-dienst combinatie die de band tussen kinderen en hun gedetineerde ouder versterkt. De product-dienst streeft ernaar de hechting tussen het kind en de gedetineerde ouder te verbeteren, het trauma van het kind te verminderen en de veerkracht van het kind te versterken. KiDO brengt kinderen en gedetineerde ouders samen, ondanks hun afstand.

KiDO bestaat uit twee toestellen, een applicatie en zes verschillende soorten kaarten. Er is één toestel voor het kind en één toestel voor de gedetineerde ouder. Met deze toestellen kunnen het kind en de ouder naar elkaar bellen. Met behulp van het toestel kan de ouder audiofragmenten opnemen op de Jij, ik, wij! kaarten, die het kind thuis kan beluisteren met zijn toestel. Wanneer het kind of de ouder met het toestel bezig zijn, licht de ring van het andere toestel op. Zo weten het kind en de ouder wanneer de andere met het toestel bezig is.

De kiDO applicatie is enkel voor gedetineerde ouders. Op deze applicatie vinden de ouders een overzicht aan audiofragmenten die hun inspireren voor het opnemen van Jij, ik, wij! kaarten.

De kaarten verbeteren de hechting, verminderen het trauma en versterken de veerkracht. De blauwgroene kaarten bevorderen de hechting tussen het kind en de gedetineerde ouder. De Jij, ik, wij! kaarten en de Heen en weer! kaart bevatten audio-fragmenten van de gedetineerde ouder. Er kunnen opdrachten, recepten, verhalen, schattenjachten, spelletjes, raadsels en nog zoveel meer opstaan. Kinderen van gedetineerden verdwalen soms in hun gedachten, innerlijke conflicten en herinneringen. De Ditjes en Datjes! en Vraag maar raak! Kaarten geven een antwoord op de vragen en de bezorgdheden van deze kinderen. De Doe maar op! kaarten stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Ze reiken kinderen de vaardigheden aan om hun potentieel te ontdekken en zichzelf te ontplooien. De Prijs je rijk! kaarten prijzen de persoonlijke groei.

KiDO creëert ruimte voor kinderen om betekenisvolle momenten met hun gedetineerde ouder te delen, ondanks hun afstand.