Sust.d. - Witse Beyers

Vermindert nachtelijke onrust bij personen met dementie

Een toolbox die nachtelijke onrust bij mensen met dementie in woonzorgcentra vermindert

Bij naar schatting één op drie mensen met dementie is er sprake van nachtelijke onrust. Die kan verschillende vormen aannemen: ’s nachts door het huis of de zorginstelling dwalen, opvallend vroeg gaan slapen, onrustig slapen, … Mantelzorgers en zorgprofessionals krijgen de raad om bijvoorbeeld voor een vast ritme of aangepast licht te zorgen.

Sust.d is een product-service systeem of toolbox die enerzijds zorgverleners in woonzorgcentra helpt bij het observeren en detecteren van nachtelijke onrust, en anderzijds de bewoners zelf helpt bij het verminderen van deze onrust. Het is een toolbox waarin zes verschillende tools zitten die elk inspelen op een andere oorzaak van nachtelijke onrust, net als een module die de onrust detecteert en een methodiek voor de zorgverleners die de onrust kunnen testen, evalueren en erover kunnen rapporteren.

Met deze toolbox wordt per bewoner een effectieve aanpak op maat gezocht om nachtelijke onrust tegen te gaan. Dit op een goedkopere manier en zonder medicijnen of vrijheidsbeperking.

De warme hand
Eén van de zes tools is ‘de warme hand’. Deze tool is het meest innovatief en speelt in op eenzaamheid en huidhonger als uitlokker van nachtelijke onrust en wil het gevoel van geborgenheid creëren door een ‘hand in hand’ effect na te bootsen. Dit door middel van warmte en stimulatie van de drukreceptoren in de vingers en de hand. Door zijn eenvoud en door de implementatie van zachte, reinigbare en flexibele materialen komt deze tool zowel tegemoet aan de noden en wensen van de zorgverlener als aan deze van de bewoner met dementie.

Verder bestaat de toolbox ook uit wireless observatie- en detectiemodules die de zorgverlener via laagdrempelige technologie en bestaande software op de hoogte houden van nachtelijke onrust. De modules kunnen apart of in combinatie met de tool ingezet worden en via een eenvoudig bevestigingssysteem op verschillende soorten bedden geplaatst worden. Omdat de modules wireless functioneren kunnen deze eenvoudig van kamer naar kamer verhuisd worden.

Witse Beyers wint de Pars Pro Toto User Centered Design Award